Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Januari 2023

Nu har vi startat det nya året. Det är alltid skönt med ledighet men återgång till rutin och vardag är i alla fall hos mig välkommen. Vi kan nöjt konstatera att resultaten för höstterminen ser bra ut. Parallellt med skolstart lägger vi mycket tid på att analysera för att kunna planera undervisningen i samtliga ämnen för att möta samtliga elever och säkerställa att de når uppsatta mål till sommaren.

En nyhet för eleverna har varit insamlandet av mobiltelefoner. För många är det en stor omställning och handledare har kontaktat er i de fall eleverna inte lämnat in sin (rätta) telefon eller hittat andra vägar att runda den nya ordningsregeln. För den studiefokuserad miljön har detta beslut varit mycket positivt. Det är härligt att se att eleverna pratar med varandra på rasterna, nere i vårt elevcafé är det jättelugnt och många sitter och spelar brädspel och umgås på ett annat sätt än tidigare. Jag vill påminna om att eleverna kan köpa kuponger till caféet på morgonen när de kommer, alla har inte kommit in i den rutinen men även det ser vi fungerar bra.

Terminsstart innebär också att det är utvecklingssamtal där elev tillsammans med handledare och vårdnadshavare går igenom uppsatta mål och diskuterar olika strategier för att nå målen.

Skolinspektionens skolenkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen. Vårdnadshavare på Kunskapsskolan ges möjlighet att svara och ni kommer att få ett utskick från handledare på måndag. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid. Om du av någon anledning inte vill att ditt barn svarar så vill vi att du meddelar handledare omgående.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete även denna termin!

Vänliga hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.