Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Mars 2023

Vårterminen är i full gång här på skolan och vi är laddade efter sportlovet. För årskurs sex och nio innebär denna termin bland annat nationella prov. Niorna har nationella prov i svenska, engelska, matematik, moderna språk, i ett av SO-ämnena samt i ett av NO-ämnena. Sexorna skriver prov i svenska, engelska och matematik. Syftet med de nationella proven är främst att säkerställa att eleverna får en likvärdig och rättvis bedömning av sina ämneskunskaper. De ger lärarna ett underlag inför betygssättning och ska vägas in i bedömningen, tillsammans med all information de har om elevens kunskaper som de visat i bland annat workshop, på kommunikationspass eller genom andra prov och redovisningar. Resultaten ger oss som skola ett underlag för en analys av vår undervisning. Värt att notera är att vi inte beviljar några ledigheter under de nationella proven.

Vi vill göra er uppmärksamma på att det har blivit allt vanligare med E-cigarretter (vape) och vitt snus bland ungdomar. En annan trend är att inandas torrschampo vilket kan vara livsfarligt då man kan drabbas av andnöd. Hos oss är det givetvis nolltolerans och vi kontaktar föräldrar om vi misstänker att någon elev använder något av detta. Vi har bjudit in Moa-mottagningen till föräldramöten i årskurs sju och nio för att informera om detta samt att de kommer att föreläsa för oss medarbetare.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är den 19 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten. Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Önskar er en fin helg!
Med vänliga hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.