Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Rektorsbrev april 2023

Här kommer några rader från mig om vad som händer på skolan i halvtid av den här vårterminen. Just det som har med vår att göra lyser ju med sin frånvaro när jag tittar ut från mitt fönster men vi hoppas väl alla att den snart är på gång? På skolan är det full fart och det är en intensiv period nu med nationella prov för sexor och nior. Åttorna har precis kommit tillbaka efter två veckors prao, en bra chans att samla på sig erfarenheter och att göra reflektioner om framtida studie- och yrkesval.


Kunskapsskolans vetenskapliga råd
Här på Kunskapsskolan drivs vi av utveckling vilket betyder att vi är noggranna i alla processer när det kommer till att planera, genomföra och följa upp det vi gör och utifrån det formar vi några prioriterade områden som vi fokuserar på lite extra det kommande läsåret. Det gör vi för att utveckla våra undervisningsmetoder för att eleverna ska lyckas ännu bättre i sitt lärande. Vi tror på vår idé om en personligt utformad utbildning, där ett av våra starkaste verktyg är PH- samtalet. Det är ju också viktigt för oss att det vi gör vilar på en vetenskaplig grund och som ett stöd i den biten inrättades för några år sedan ett vetenskapligt råd. Målet med rådets arbete är att stärka den vetenskapliga grunden i Kunskapsskolans pedagogiska utvecklingsarbete. I fördjupade samtal möts forskning och praktik och Kunskapsskolan får feedback och vägledning i olika pedagogiska frågeställningar. Syftet med Kunskapsskolans vetenskapliga råd är att:

  • bidra till att utveckla Kunskapsskolans verksamhet på vetenskaplig grund
  • hitta nya och fruktbara vägar för pedagogiskt utvecklingsarbete på våra skolor
  • fördjupa och bredda samtalet kring utbildning, pedagogik och didaktik både inom vår egen verksamhet och nationellt
  • stärka kontaktytorna mellan forskning och praktik

Det vetenskapliga rådet består av fyra personer med minst doktorsgrad, från skilda discipliner men alla inom området forskning om utbildning och lärande. Detta är något som jag är stolt över och vi blir stärkta, men också utmanade, i tankarna kring vårt arbetssätt.

Kunskapsskolan Motala
Jag tar också chansen att informera om att vi öppnar en ny skola i Motala till hösten. Vi i Norrköping är lite involverade i detta och kommer att stötta vår nya skola i uppstarten. Bland annat så har den nya rektorn för Kunskapsskolan Motala börjat nu. Anna Cervin kommer att sitta här hos oss i Norrköping nu under våren för att komma in i arbetssättet och få de bästa förutsättningarna att komma igång bra med sina nya lärare när skolan börjar i augusti.

Nu ser vi fram emot en härlig vår och jag önskar er en riktigt glad påsk!


Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.