Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2019

Varmt välkomna tillbaka till en ny termin med oss på Kunskapsskolan i Nyköping. Jag som verkligen älskar nystarter tycker att det är härligt att skolan så här års får besök av er föräldrar som kommer på utvecklingssamtal där ni tillsammans med ert barn och handledare går igenom målen och diskuterar nya strategier. På organisationsnivå tittar vi givetvis också på höstens studieresultat för att utvärdera och se om det finns delar vi behöver utveckla i undervisningen. Vi kan nöjt konstatera att årets nior, så här långt, ligger i linje med de mål vi satte upp i höstas.

För niornas del innehåller vårterminen olika delar, först och främst handlar det givetvis om studiefokus och lärande, till det kommer också nationella prov i svenska, engelska, matematik, NO, SO och moderna språk samtidigt som de ska göra ett gymnasieval i februari. Som förberedelse för det sistnämnda så har vår studie- och yrkesvägledare Cathrin genomfört samtal med eleverna och så har de fått information om och från olika gymnasieskolor.

Även årskurs sex genomför nationella prov under vårterminen i svenska, engelska och matematik. I vanlig ordning beviljas inte några ledigheter i samband med nationella prov. Dessa datum hittar du i vårt kalendarium på hemsidan.

Ni som var med under förra läsåret vet att Skolinspektionen genomförde en granskning av Kunskapsskolan som huvudman och en enskild granskning av vår skola i Nyköping. Det visade sig till vår glädje att vi uppfyller alla krav inom områdena: Undervisning och lärande, Trygghet- Studiero- Åtgärder mot kränkande behandling samt Ledning och utveckling av verksamheten. Skolinspektionens uppdrag är att säkerställa en god utbildning i en trygg miljö och som ett ytterligare led i detta genomför de årliga enkäter med elever i årskurs fem och nio, medarbetare samt med er vårdnadshavare. Jag skulle verkligen uppskatta om ni tar en stund att svara på denna. Vi ser den som lika viktig som vår interna enkät som kommer i mars. Ytterligare information från Skolinspektionen samt inloggningsuppgifter har mailats ut till er.

Antagning inför kommande läsår
Vi har i januari haft ett välbesökt öppet hus och höstas hade vi två lyckade informationsmöten och intresset för skolan är mycket stort. Jag vill passa på att säga hur stolta vi är över våra fantastiska elever som visar upp verksamheten för intresserade familjer. Vi arbetar just nu med antagningen inför hösten. Vi kommer att ta emot två basgrupper i årskurs fyra och tre nya basgrupper i årskurs sex. När det gäller lokaler så har jag i dagsläget inte någon ny information utan vi kommer att starta nästa läsår i samma lokaler som nu.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida. Gå gärna in och läs där med jämna mellanrum då vi uppdaterar fortlöpande.

Varma hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.