Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev november

Vi är inne på höstterminens andra halvlek och det råder fullt fokus på terminens mål. Vi har ägnat höstlovet åt att gå igenom elevernas kunskapsutveckling efter prognosarbetet som jag beskrev i förra rektorsbrevet. Ämneslagen gör ett ordentligt analysarbete och gör justeringar i undervisningen efter elevernas behov. Det är ett systematiskt arbete som görs vid flera tillfällen under läsåret och det var en av styrkorna som Skolinspektionen lyfte fram i sin granskning av Kunskapsskolan förra året. Under november genomförs också muntliga nationella prov i svenska, matematik och engelska för årskurs sex och nio. En nyhet för läsåret är att eleverna i årskurs sju till nio har sin loggbok digitalt och det fungerar bra och smidigheten uppskattas av eleverna. Jag vet också att det finns en del sexor som har smygstartat med att göra sina planeringar i den digitala loggboken parallellt med den analoga.

Information skolans lokaler
När det gäller skolans lokaler så löper processen på som den ska. Vi visste sedan tidigare att marken kring lastkajen där ingången till vår nya lokal ska vara innehåller kvicksilver. Det handlar om föroreningar en bra bit ner i marken och vi väntar på besked om hur detta ska hanteras. Det har gjorts kompletterande mätningar (en undersökning som heter PAH- M) på skolgård och i huvudbyggnad och provsvar väntas komma före jul. Som ni märker är detta faktorer som vi inte helt råder över själva men vi är givetvis positiva till alla åtgärder som leder till att vi kan utesluta en ohälsosam skolmiljö för elever och medarbetare. Allt detta behöver göras innan man fattar beslut om en ändring av detaljplan för området. Som det ser ut i dagsläget kommer det att bli ytterligare en skolstart i paviljongerna för årskurs 4 och 5. Skolgården arbetar vi med under tiden och har elevrådet till hjälp för att kunna göra den så bra som möjligt.

Elevrådet
Vi har ett bra elevråd på skolan med engagerade elever från samtliga basgrupper. Matilda Granath, som är biträdande rektor, och jag har delat upp arbetet med elevrådet mellan oss och vi träffas regelbundet.

Frågor som elevrådet är med och driver handlar bland annat om den fysiska arbetsmiljön- hur tar vi hand om vår fina skola och hur vi kan utveckla rastverksamheten både inne och ute. De har också tankar och idéer om vi ska tänka kring strukturen av den personligt utformade utbildningen, det vill säga schemat.

EDS
Jag vill passa på att uppmana er att tillsammans med ert barn gå in och kolla igenom EDS:n där ni som vanligt kan följa ert barns kunskapsutveckling. I och med prognosarbetet så har ämneslärarna också gjort en markering om det är så att det finns risk för att ert barn inte får ett godkänt betyg, det vill säga E.

Skol IF
Vi har återupptagit föreningen Skol IF och inlett ett samarbete med andra skolor i Nyköping kring detta. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för olika aktiviteter för Nyköpings barn och ungdomar. Det kommer att bli en del aktiviteter bara för våra elever på Kunskapsskolan men andra kommer att arrangeras tillsammans med andra skolor. Aktiviteterna genomförs inte i skolans regi men vi hjälper till och stöttar till viss del så att de kommer igång.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida. Det är en halv studiedag onsdag den 5 december, då slutar eleverna efter lunch och Kunskapsklubben är stängd. Terminen avslutas torsdag den 20 december och vårterminen börjar tisdag den 8 januari.

Jag önskar er alla en trevlig första advent så hörs vi i början av nästa termin!

Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.