Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober

Det är återigen dags att skriva till er om vad som är på gång i skolan nu när vi snart är halvvägs in på terminen. För lärarna innebär det att de gör en avstämning, ett prognosarbete. Detta görs i ämneslagen för att se om alla elever är på rätt väg i arbetet mot sina mål eller om det är något i undervisningen som behöver förändras.

Elevernas mål fastställdes ju tillsammans på utvecklingssamtalet i september och de är inskrivna i EDS (vårt elevdokumentationssystem). Här kan du som förälder följa ditt barns kunskapsutveckling, via dennes inlogg. Det är såklart inte helt lätt att som ny elev klara det här med att sätta upp mål men i samråd med sin handledare som i sin tur har kontakt med ämneslärare vet vi av erfarenhet att det går bra. Vi pratar ofta om TUR- mål och med det menar vi att de ska vara Tydliga, Utmanande och Rimliga. Samma process återkommer sedan under vårterminen med den skillnaden att man inte sätter nya mål i januari utan mer ser över dem tillsammans.

Ordningsregler
Skolans ordningsregler är beslutade och kommer att publiceras på vår hemsida under veckan. Jag ber er läsa igenom dessa tillsammans med era barn, kanske främst regeln om mobiltelefoner. Vi ser ett bättre studiefokus sedan vi införde regeln om att mobilen ska vara inlåst i skåpet. Eleverna själva har också uttryckt att de uppskattar att inte ha mobilen med sig hela tiden och de kan koncentrera sig bättre. Bakgrunden till detta beslut var bland annat att det har visat sig i viss forskning att elever blir störda i sitt skolarbete om de behöver bevaka mobilen hela tiden. Vi arbetar med studieron och detta är ett led i att ta ansvar för att skapa en studiefokuserad miljö för våra elever på skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Även vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är uppdaterad och den hittar ni också på vår hemsida. Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det även finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål riktade mot utbildningen vid skolan. Dessa hittar ni under Kontakt på Kunskapsskolans förstasida. När det gäller eventuella klagomål ber jag er i första hand ta kontakt med mig eller ditt barns handledare.

Framtidsförmågorna
Arbetet med framtidsförmågorna fortsätter att utvecklas. Om det under förra året märktes av främst i den personliga handledningen så kommer eleverna i år märka att det tydliggörs även i ämnesundervisningen. Bland annat så kommer symbolerna för vilken förmåga som tränas att synliggöras i arbetsgångarna. De förmågor som vi arbetar med är: lära att lära, leva digitalt, samarbeta, vara innovativ, visa handlingskraft samt agera globalt.

Gymnasievalet
Årskurs nio håller på att förberedas inför kommande gymnasieval. Vi har en studie- och yrkesvägledare som kommer att börja sin anställning hos oss den 22 oktober, hon kommer att guida eleverna genom hela antagningsprocessen och säkerställa att de får all information som behövs. Som föräldrar kommer ni att bjudas in till ett föräldramöte för att få mer information.

Skolfoto
Vi har, liksom andra skolhuvudmän, haft en diskussion med skolfotoföretaget kring hur vi ska hantera den nya dataskyddslagen GDPR och nu har vi det klart. Det nya avtalet innebär att skolfotograferingen kommer att bli av. Mer information om detta kommer senare under höstterminen.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida: kunskapsskolan.se/nykoping. Närmast i tid ligger en studiedag för eleverna onsdagen den 10 oktober och vi åker till Linköping för att fördjupa oss i frågor kring digitalisering. Bland annat kommer vi att lyssna till Micke Gunnarsson som föreläser med temat “Barn kommer till oss från framtiden”. Det ska bli intressant och det är också värdefullt att få träffa ämneskollegor från andra Kunskapsskolor. Ni föräldrar kommer att bli inbjudna till en betyg- och bedömningskväll den 17 oktober. Då kommer ni att få information om processen kring bedömning och betygssättning samt hur ni kan följa ert barns kunskapsutveckling i EDS.

Ha en fin höst så hörs vi framöver!

Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.