Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Kunskapsskolan och lite extra välkomna vill jag att alla nya elever och föräldrar ska känna sig. Det var nervöst och pirrigt både för barn och föräldrar för några veckor sedan när skolan startade. För att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en personligt utformad utbildning så har arbetslag och ämneslag förberett och planerat för att ta emot både gamla och ny elever. Totalt har vi nu 521 elever på skolan och fortfarande kö till samtliga årskurser.

Lokaler
Även i år kommer årskurs fyra och fem vara i paviljongerna. Vi hade hoppats på att den del av skolgården vid vår “nya” byggnad skulle saneras under sommaren men i ett sent skede av våren framkom det att det krävdes ytterligare mätningar. Det gällde inte bara skolgården utan också inomhusmiljön i huvudbyggnaden. Dessa är nu genomförda och visar att luften uppfyller uppställda krav men att det, som vi redan tidigare visste, finns föroreningar i marken. Jag återkommer när jag vet mer om hur vi går vidare med saneringen.

Under förra läsåret var elevrådet med och önskade hur deras skolgård ska se ut och utifrån det har vi beställt pingisbord, fler målade rutor till olika lekar/spel, en smashball med mera. Skolgården är tydligt avgränsad så att inga bilar kan köra in och vi önskar att ni som skjutsar era barn till skolan stannar till på Bagaregatan och släpper av där. Det är inte tillåtet att köra in via Haga cykel och vi är tacksamma om detta respekteras.

Slutligen i frågan om lokaler så kan jag informera om att vi äntligen har fått vår matservering ombyggd vilket vi är nöjda med och det skapar ett bättre flöde vid serveringen.

Resultat
Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på 249 och hela 97 procent av eleverna var behöriga till gymnasiet. Vilket är mycket glädjande!

Just nu är det tid för utvecklingssamtal där du som förälder får en möjlighet att träffa handledare tillsammans med ditt barn och gå igenom studieplanen och få målen presenterade. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via EDS som ni når genom ert barns inlogg. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade föräldrar är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina uppställda mål.

Prioriterade områden
Vi strävar som bekant efter att ha nöjda elever och föräldrar och att våra elever når så goda resultat som möjligt i sina studier. Utifrån denna målsättning sätter vi upp ett antal prioriterade områden för läsåret. Dessa har tagits fram utifrån betygs- och enkätresultaten. Vi har överlag fina betygsresultat och siffror i enkäten men vi nöjer oss inte utan vill fortsätta att utvecklas.

Ett av de stora områdena som vi kommer att arbeta med handlar om Bedömning för lärande. Detta kommer vara ett långsiktigt projekt som sträcker sig över fem terminer. Syftet är att höja kvaliteten på vår undervisning för att eleverna ska nå så långt som möjligt samt skapa ett mer formativt förhållningssätt till elevernas lärande, från planering till undervisning och bedömning. Detta har man arbetat med på andra Kunskapsskolor med goda resultat.

Föräldraråd
Som rektor tycker jag att det är viktigt att ha en bra dialog med er föräldrar och som en del i det bjuder jag in till föräldraråd. Syftet är att utveckla samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden på föräldrarådet.

Läsårets första föräldraråd är onsdagen den 19 september klockan 17.30-19.00 i caféet. Vi vill gärna ha föräldrarepresentanter från alla årskurser, men viktigast är att man är med om det finns intresse och tid. Mejla till mig senast måndag den 17 september och anmäl er. Det finns plats för fyra föräldrar/årskurs och tanken är att vi ses i samma grupp ungefär två gånger/termin. Lämna gärna önskemål om diskussionspunkter. Skriv även vilket barn och basgrupp ni representerar. Om det blir väldigt många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. I föräldrarådet ingår också Matilda Granath som är biträdande rektor på skolan.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida: kunskapsskolan.se/nykoping

Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande.

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.