Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Mars 2019

Nu är skolan igång igen efter sportlovet. När eleverna är lediga så har vi arbetat på, lov ger oss en möjlighet att ägna tid till planering och kompetensutveckling. Vi har bland annat haft ett gemensamt Teachmeet i Örebro tillsammans med andra kollegor i regionen. Fokus under dagen handlade om att bygga en god studiekultur samt hur vi kan arbeta bättre med att jämna ut skillnader mellan pojkar och flickor.

Ny matleverantör
Det är nu klart att vi ska få en ny matleverantör. Under hösten och våren har en central upphandling gjorts och valet har nu landat på en leverantör som heter Närda. Närda är specialiserade på en särskild teknik, sous-vide, som innebär att maten värms på plats i skolan lite i taget för att serveras direkt. Jämfört med traditionell catering med mat som varmhålls hela förmiddagen bevaras både näringsämnen och smakämnen bättre. Det är också lättare att beräkna mängden mat och den mat som inte är uppvärmd kan sparas och serveras senare. Tekniken innebär att vi kan minska matsvinnet och de sammanlagda mattransporterna till och från Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor.

En aspekt som varit väldigt viktig i upphandlingen är matsäkerhet och spårbarhet, särskilt mot bakgrund av den köttskandal med obesiktigat kött som flera skolor drabbades av nyligen. Vår nya leverantör använder bara kött och fågel från svenska producenter och spårbarheten är mycket god. Det kommer alltid att serveras två rätter, varav en vegetarisk. I det nya konceptet finns också en fräsch salladsbar. Allergener minimeras i tillagningen och specialkost tillagas helt separat.Vi kommer att ha matråd och följa upp vad eleverna tycker genom enkäter flera gånger per termin. Ambitionen är förstås att eleverna ska tycka att maten är bra, att de ska äta sig mätta och få energi för hela skoldagen.

Den nya maten kommer till vår skola omkring den 20 maj. Vi ser fram emot detta och kanske främst av två anledningar, de långa transporterna till och från skolan som många elever påpekat. Dessutom ser vi att vi kommer tillrätta med bekymret att maten inte har räck till samtliga elever vid några tillfällen.

Enkäter
Först vill jag skicka med ytterligare en sista påminnelse om Skolinspektionens enkät som har sista svarsdag den 5 mars. Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/CrBagV. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden CrBagV

Sen är det också dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och stänger tidigt på morgonen den 18 mars, svara därför gärna senast på söndagen den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mejladresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mejladress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida kunskapsskolan.se/nykoping. Gå gärna in och läs där med jämna mellanrum då vi uppdaterar fortlöpande. Nu under vårterminen är det många nationella prov för årskurs sex och nio och som ni säkert känner till så beviljas inte ledigheter under dessa dagar.

Varma hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.