Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

April 2019

Hej!

Vi är inne på den sista etappen av läsåret och det märks på skolan, eleverna gör sitt allra yttersta för att nå sina mål. För årskurs sex och nio handlar det bland annat om nationella prov. Som en del i att skapa kvalitet kring betyg och bedömning så rättas och bedöms proven gemensamt med våra klusterskolor (Linköping, Örebro, Norrköping och Katrineholm). Lärare från oss åker iväg och jobbar med detta tillsammans med sina ämneskollegor på de andra Kunskapsskolorna. Detta gör att vi känner oss mer trygga i att sätta rättssäkra, likvärdiga och allsidiga betyg. Däremot ska man vara medveten om att betygsättningen inte enbart baserar sig på resultatet på ett nationellt prov, även om det ska vägas in. Lärarna har många olika underlag (både skriftliga och muntliga) som de väger samman när det kommer till betygssättning i juni.

Årskurs åtta genomförde sin PRAO under veckan före lovet och det har till och med resulterat i sommarjobb för några. I veckan har årskurs fyra varit ute och täljt barkbåtar som de senare ska delta i en tävling med. Att göra aktiviteter utanför skolvardagen ger många fördelar dels i ett relationsskapande men också att eleverna får möjlighet att visa andra kunskaper och förmågor än vad de gör i skolan. På så sätt har de ännu bättre möjlighet att nå så långt som möjligt. Vi är alltid noga med att våra aktiviteter är nära kopplade till läroplanens intentioner.

Nästa läsår
När det gäller planering inför nästa läsår så håller vi på att se över organisationen för att se om det behöver göras några justeringar. Vi vet sedan tidigare att årskurs fyra och fem kommer att gå i paviljongerna även nästa läsår och det pågår ett intensivt arbete för att få besked om planering för skolgård och de nya lokalerna. Det hänger fortfarande på frågan om sanering vid lastkajen där entrén till de nya lokalerna ska vara.

Information från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har startat ”Tänk om”-kampanjen. Den ska motverka och minska ungdomarnas alkoholkonsumtion. Det är en nationell kampanj som riktar sig till tonårsföräldrar och tanken är att genomföra det i Sörmland med början strax innan Valborg. Mer information om kampanjen finns på tänkom.nu.

Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera. Vi vill därför uppmana dig som är förälder att berätta för din tonåring vad du tycker är okej eller inte kring alkohol.

Att prata om alkohol är inte alltid det lättaste. Ett råd kan vara att börja med att ta del av tips och fakta om alkohol och tonåringar på ovanstående hemsida.

Övergripande syfte och mål med kampanjen

  • Motverka och minska minderårigas alkoholkonsumtion
  • Senarelägga ungdomars alkoholdebut
  • Försvåra för minderåriga (under 18 och 20 år) att komma över alkohol
  • Motverka langning
  • Skapa diskussion föräldrar emellan och mellan föräldrar och tonårsbarn
  • Uppmärksamma allmänheten på varför det är viktigt att inte köpa ut till minderåriga

Skol IF
Jag är stolt och glad för att vi har så engagerade elever på skolan. De har tillsammans med vuxna blåst liv i Skol IF- föreningen och nätverkar med andra skolor i syfte att skapa tillfällen att mötas och göra olika saker tillsammans. Bland annat kan ju valborgsfesten på Träffen nämnas som ett av de arrangemang som anordnas. Detta har ni fått information om tidigare. Det har även arrangerats aktiviteter för de yngre eleverna på skolan. Snacka om att visa handlingskraft- som är en av de förmågor vi arbetar med att eleverna ska utveckla hos oss!

Kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida: kunskapsskolan.se/nykoping Gå gärna in och läs där med jämna mellanrum då vi uppdaterar fortlöpande. Skolavslutningen är torsdagen den 13 juni 16.00 på Vallarna som vanligt. Planeringen för innehållet i skolavslutningen sker i samråd med skolans elevråd.

Varma och våriga hälsningar,
Linda Teske, rektor, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.