Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Juni 2019

Hej!

Här kommer några rader från mig om vad som är på gång på skolan så här i sluttampen av terminen och inför nästa läsår. De sista nationella proven är genomförda för sexor och nior och alla elever kämpar för att bli färdiga med sina arbeten. I förra veckan deltog årskurs fyra i barkbåtstävlingen som var en del i slöjdarbetet. Tävlingen arrangeras av Sörmlands museum i samarbete med Nyköpings kommun. Niorna förbereder just nu sin utställning av det ämnesövergripande arbetet kring hållbar utveckling som genomförs på måndag. I detta arbete samarbetar lärarna i SO och NO och gör en bedömning av arbetet utifrån kunskapskraven i de olika ämnena.

Vår nya matleverantör
Närda har nu påbörjat sitt samarbete med oss på Kunskapsskolan och vi har serverat deras mat i en dryg vecka. Så här långt är det succé, både när det gäller den varma maten men också när det kommer till salladsbaren. Det återstår givetvis en del justeringar rent praktiskt men vi är övertygade om att det kommer att bli bra.

Elev- och föräldraenkäten
Vi har nu fått resultatet från elev- och föräldraenkäterna som genomfördes i mars och det visar ett fortsatt högt förtroende för vår skola och arbetssätt vilket vi är oerhört glada över. Både elever och föräldrar är väldigt nöjda med sina handledare/lärare. Eleverna tycker att lärarna är bra på att förklara samt tydliggöra vad de ska göra för att nå sina mål. Frågor som handlar om studiero, trygghet och trivsel får också fortsatt fina resultat i båda enkäterna. Detta visar, tillsammans med Skolinspektionens enkät som skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs fem och åtta tidigare i vintras, att verksamhet håller en mycket hög kvalitet.

Nu kommer vi att arbeta vidare med resultaten och se vad vi behöver utveckla i undervisningen och den personliga handledningen inför nästa läsår. Bland annat behöver vi arbeta mer med att lära eleverna att använda den digitala loggboken. Under nästa läsår kommer också vår nya ämnesplanerare att introduceras. Ett av syftena med det är att det ska bli ännu tydligare för eleverna var de hittar information om skolarbetet plus att det samlas på ett ställe.

I föräldrarådet har vi pratat om hur ni vårdnadshavare ska få information från skolan då resultatet på frågan som handlar om att man har tillräcklig information om vad som är på gång i skolan har sjunkit något. Vi var överens om att det är viktigt att det tydliggörs var man som vårdnadshavare hittar information.

Uppdatering kring våra lokaler
När det gäller lokalerna så fortlöper processen men det behöver göras ytterligare mätningar. Vi har en pågående dialog med Nyköpings kommun i frågan och vi planerar tillsammans eftersom vi vill säkerställa en hälsosam miljö för våra elever.

Skolavslutning och nästa läsår
Skolavslutningen är torsdagen den 13 juni för hela skolan på Vallarna klockan 16.00. Jag hoppas att vi ses då!

Höstterminens fyror och nya sexor börjar måndagen den 19 augusti och alla andra onsdagen den 21 augusti. Handledarna kommer att skicka ut starttider samt inbjudan till höstens utvecklingssamtal.

Jag tackar för gott samarbete detta läsår och önskar er en fin sommar!

Hälsningar,

Linda Teske, rektor, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.