Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Kunskapsskolan Nyköping och lite extra välkomna hälsas nya elever och föräldrar. Det var nervöst och pirrigt både för barn och föräldrar när skolan startade häromdagen. Men ni kan vara helt säkra på att vi arbetar stenhårt för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en personligt utformad utbildning till alla våra elever.

Vi välkomnar också några nya lärare till oss och jag är mycket glad över att samtliga är både erfarna och behöriga. De nya kompletterar ett redan fantastiskt medarbetarteam här på skolan. Totalt sett har vi i princip full behörighet på lärarsidan vilket känns mycket bra och något som är ovanligt när man jämför med andra skolor.

Resultat
Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på 254 och 97-99% av eleverna var behöriga till gymnasiet, beroende på vilket program det gällde. Detta är givetvis mycket glädjande!

Snart är det tid för utvecklingssamtal där du som förälder får en möjlighet att träffa handledare tillsammans med ditt barn och gå igenom studieplanen och få målen presenterade. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via EDS som ni når genom ert barns inlogg. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade föräldrar är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina mål och nå så långt som möjligt.

Lokaler/skolgård
För er som är nya på Kunskapsskolan så har vi haft en process med mätningar av miljögifter på skolans område. Bakgrunden är att man upptäckte förhöjda halter av bland annat kvicksilver då man gjorde mätningar i samband med att vi skulle utöka till nya lokaler. Provresultaten innebar att vi inte kunde ta våra nya lokaler i bruk förrän marken sanerats. Vi blev samtidigt varse att det fanns brister i fastighetsägarens kontrollmätningar för miljögifter generellt på skolan. Det resulterade i en rad nya mätningar.

Nu i sommar har provtagningen fortsatt och prover har tagits både i inomhusluften i huvudbyggnaden samt i vattnet på Friskis. Proverna har visat att det inte föreligger några hälsorisker, varken i inomhusluften i huvudbyggnaden eller i vattnet i omklädningsrummen. Under sommaren har det även gjorts en övertäckning på vissa delar av skolgården för att komma tillrätta med förhöjda halter av bland annat kvicksilver i marken. Det gör att skolgården nu ser lite tråkig ut, men vi hoppas kunna förbättra den snart. På sikt kommer en större åtgärd genomföras för att sanera skolgården totalt, inte bara komma tillrätta med förhöjda halter. När detta kan ske vet vi inte i dagsläget, men det är först därefter vi kan få tillgång till våra nya lokaler. Även om alla prover i nuläget visar grönt ljus kommer vi fortsätta mäta för att säkerställa att halterna håller sig på en godkänd nivå. Vi har ett kontrollprogram med regelbundna mätningar som vi följer. Skulle förhöjda värden visa sig kommer vi direkt kunna upptäcka det, vilket känns tryggt.

Föräldraråd
Som rektor tycker jag att det är viktigt att ha en bra dialog med er föräldrar och som en del i det bjuder jag in till föräldraråd. Syftet är att utveckla samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden på föräldrarådet.

Läsårets första föräldraråd är tisdagen den 24 september klockan 17.30-19.00 i caféet. Vi vill gärna ha föräldrarepresentanter från alla årskurser, men viktigast är att man är med om det finns intresse och tid. Mejla till mig senast onsdag 18 sep och anmäl er. Det finns plats för fyra föräldrar per årskurs och tanken är att vi ses i samma grupp ungefär två gånger per termin. Lämna gärna önskemål om diskussionspunkter. Skriv även vilket barn och basgrupp ni representerar. Om det blir väldigt många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. I föräldrarådet ingår också Matilda Granath som är biträdande rektor på skolan.

Studiefokus
Som ni vet arbetar vi mycket för att skapa trygghet och en studiefokuserad miljö för att eleverna ska få arbetsro och nå så långt som möjligt. Vår mobilpolicy har uppskattats av eleverna och vi vuxna märkte stor skillnad. Under förra läsåret slarvades det dock en del kring att låsa in i skåpen och vi har nu köpt hem mobilhotell så eleverna får lämna ifrån sig sin telefon på morgonsamlingen för att få den tillbaka på eftermiddagen. Det finns även stöd i forskning som visat att man presterar bättre om mobilen inte finns i närheten alls.

Ytterligare en nyhet i år är att vi valt att införa webbfilter på skolan. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Information/läsårstider/kalendarium
I dessa rektorsbrev som kommer ut regelbundet får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Arbetslagen skickar löpande ut information om vad som händer för årskursen specifikt.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat.

Om du har frågor och funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss på skolan. Vi önskar att du i första hand vänder dig till ditt barns personliga handledare. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Vi besvarar mejl under arbetstid, vilket är 08-16.30 på vardagar, eftersom lärarna spenderar större delen av sin arbetstid med eleverna nås de lättast efter skoltid. Vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mejlar till oss på kvällar eller helger så svarar vi under nästkommande vardag.

Med hopp om gott samarbete under läsåret!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127

linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.