Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Hej!

Terminen är i full gång och eleverna jobbar på bra utifrån sina mål. Utvecklingssamtalen är nu genomförda, dessa samtal är viktiga för eleven eftersom de lägger grunden för elevens personliga mål och strategier för att nå dem. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via EDS som ni når genom ert barns inlogg till Kunskapsporten. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade föräldrar är en lyckad kombination för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sina studier.

Det råder god studiero på skolan överlag och det är en fråga som ständigt är i fokus på exempelvis basgruppssamlingarna. En av årets nyheter i schemat är att alla elever i årskurs 6-9 har PH-samtal på morgonen och att de har något som vi kallar PH- timme på schemat under samma tid. Det är ett pass som uppskattas av eleverna, de får mycket gjort och vi ser att eleverna jobbar på bra under detta pass. När vi närmar oss höstlovet kommer vi att utvärdera det nya upplägget med PH-timme tillsammans med eleverna. De kommer också få chans att själva reflektera över studieron på skolan.

Lokaler/skolgård
I förra rektorsbrevet beskrev jag bakgrunden till läget kring lokaler och skolgård. Kontrollprogrammet som syftar till att säkerställer att halterna av exempelvis kvicksilver håller sig under hälsovådliga halter fortlöper. När det gäller upprustning av skolgården har vi lyssnat in önskemål och gjort en del större inköp. Som exempel kan nämnas ny basketkorg, fotbollsmål och fler innebandymål inklusive klubbor. Trots att skolgården ser lite tråkig ut just nu är det ändå härligt att se att så många är ute på rasterna, även av de äldre eleverna.

Skolans ordningsregler
Matilda Granath, som är biträdande rektor, och jag har diskuterat ordningsregler med skolans elevråd. De är nu beslutade och ni hittar ordningsreglerna här. Det är bra om ni går igenom dessa hemma.

Information/läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat. Ni som har barn i årskurs sex till nio kommer att få en inbjudan till en betyg- och bedömningskväll där två av våra lärare informerar om hur vi arbetar med just betyg och bedömning. Datumet är satt till den 7 november om ni vill notera det redan nu. Mer information om tid och plats kommer senare.

Jag önskar er en fin höst så hörs vi framöver!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.