Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

December 2019

Vi är inne på höstterminens slutspurt och det råder full aktivitet på skolan. För årskurs sex och nio har det bland annat inneburit muntliga nationella prov i engelska och svenska. Häromveckan bjöd fyror och femmor in hela lärarkollegiet för att visa upp sina fina vikingabyar och vasaslott, resultatet av den senaste kursen de läst. På eftermiddagarna kan man ana körens övande inför lucia som kommer som ett stämningsfullt avbrott i mitten av december.

Elevhälsan har stämt av läget med samtliga elever kring trivsel, studiero, planering och PH- samtal i form av en kortenkät. Den visar att de flesta trivs och arbetar på bra. Årskurs sex till nio uppskattar PH- timmen som nu ligger på på morgonen. Vi kommer arbeta vidare med frågorna kring studiefokus och studiero i vissa årskurser där många elever går och sätter sig i skolans café och arbetar men där finns inte några lärare och det blir lätt pratigt. Ibland får vi ta diskussionen när de säger att det inte finns platser i workshop men vi är tydliga med att det gör det- alltid. Jag kan inte nog betona vikten att eleverna följer sina planeringar, lärarna jobbar för att vara tillgängliga för eleverna i undervisningen. Vi får ibland höra att det inte fanns någon lärare att redovisa för men schemat är tillsammans med elevens planering i loggboken verktygen för att detta ska fungera. Det finns lärare tillgängliga hela veckan, vi ser en tendens till att eleverna vill redovisa i slutet av veckan men hjälp oss att påminna era barn om att det finns chans att redovisa även i början av veckan.

Information skolans lokaler
Under höstlovet genomfördes som planerat kontrollmätningar av inomhusluften och vi har ett avstämningsmöte kring den fortsatta processen nu i december. Blir det aktuellt med en sanering så behöver det ske under ett längre lov, ett sommarlov och därefter renovering av nya lokaler. Så som ni förstår kommer det att bli ytterligare en skolstart i paviljongerna för årskurs 4 och 5 till nästa läsår.

Elevrådet
Vi har ett bra elevråd på skolan med engagerade elever från samtliga basgrupper. Matilda Granath, som är biträdande rektor, och jag har delat upp arbetet med elevrådet mellan oss och vi träffar dem regelbundet. Frågor som elevrådet är med och driver handlar bland annat om den fysiska arbetsmiljön- hur tar vi hand om vår fina skola och hur vi kan utveckla rastverksamheten både inne och ute. I och med att skolgården inte är helt till belåtenhet är vi extra lyhörda för önskemål kring inköp. De har också tankar och idéer om hur vi ska tänka kring strukturen av den personligt utformade utbildningen, det vill säga schemat.

Skol IF
Kunskapsskolans SKOL IF anordnade ett Halloweenmys för årskurs fyra och fem innan höstlovet. De överraskade eleverna och bjöd på chips, popcorn, godis och saft till drygt 50 medlemmar tack vare generösa sponsringsbidrag.

Kunskapsskolans SKOL IF vill rikta ett Stort Tack till Conny Holmström (Ica Oppeby) och Mårten Tenne (Ica Maxi) som satte "guldkant på tillvaron" för våra medlemmar.

Skol IF existerar i ett samarbete med andra skolor i Nyköping. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för olika aktiviteter för Nyköpings barn och ungdomar. Aktiviteterna genomförs dock inte i skolans regi men vi hjälper såklart till och stöttar till viss del.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida. Det är en halv studiedag måndag den 16 december, då slutar eleverna efter lunch och Kunskapsklubben är stängd. Terminen avslutas fredagen den 20 december och vårterminen börjar onsdagen den 8 januari.

Jag önskar er alla en trevlig december så hörs vi i början av nästa termin!

Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.