Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Januari 2020

Varmt välkomna tillbaka till en ny termin, jag hoppas att alla batterier är fullt uppladdade inför våren. För oss på skolan startade året med utvärdering av höstens studieresultat samt att se över elevernas målsättningar. För årets nior ser det bra ut och fortsätter de så här kommer de att nå sina slutmål till sommaren. Jag måste få passa på att nämna att jag är oerhört stolt över årets nior. Vi ser att en av orsakerna till att det ser så bra ut när det gäller deras resultat är att de har ett bra studiefokus som innebär att de gör en bra planering tillsammans med handledare och de utnyttjar tiden väl under workshop där de jobbar med det som de planerat, på rätt plats och tar hjälp av lärare.

Just nu är vi mitt uppe i perioden då ni föräldrar kommer på utvecklingssamtal och går igenom uppsatta mål med era barn och deras handledare och tillsammans diskuterar olika strategier för att nå målen. Vi har också påbörjat antagningen av nya elever till höstens årskurs fyra och sex. Efter informationsmöten och ett välbesökt öppet hus kan vi konstatera att intresset är stort för vår skola och vi har fortsatt gott rykte i Nyköping med omnejd. Vi kommer att ta emot två basgrupper i fyran och tre nya i årskurs sex. Jag vill passa på och tacka alla duktiga elever som har varit med och förklarat Kunskapsskolans pedagogik för alla besökare!

Nationella prov
För niornas del innehåller vårterminen olika delar, först och främst handlar det givetvis om studiefokus och lärande, till det kommer också nationella prov i svenska, engelska, matematik, NO, SO och moderna språk samtidigt som de ska göra ett gymnasieval i februari. Som förberedelse för det sistnämnda så har vår studie- och yrkesvägledare Cathrin genomfört samtal med eleverna och de fått information om och från olika gymnasieskolor.

Även årskurs sex genomför nationella prov under vårterminen i svenska, engelska och matematik. I vanlig ordning beviljas inte några ledigheter i samband med nationella prov. Datum för de nationella proven hittar du i vårt kalendarium på hemsidan. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Regeringen har beslutat om att resultaten ska ha en särskild betydelse vid betygssättning, det vill säga att elevens resultat på nationella proven skas vägas in i större utsträckning än tidigare.

Skolmaten
I slutet av förra läsåret bytte hela Kunskapsskolan matleverantör. Vissa delar har blivit bättre med den nya leverantören som till exempel att maten inte tar slut i samma utsträckning som tidigare. Men tyvärr ser vi andra brister som vi inte är nöjda med och aktivt påtalar. Det har till exempel varit strul med märkning av specialkost. Eleverna har också upplevt att matsedeln är ganska enformig. Som ett led i detta arbete kommer vi från och med vecka sex få en ny meny för skolmaten. Den nya menyn kommer att vara mer varierad, innehålla mer traditionell husmanskost och i större utsträckning innehålla svenska råvaror. Menyn hittar ni som vanligt på vår hemsida kunskapsskolan.se eller via denna länk. Dialogen med Närda kommer att fortsätta och vi kommer att utvärdera maten och samarbetet löpande även under vårterminen. Vi kommer inte att ge oss förrän vi kan erbjuda en bra matsituation där eleverna är nöjda.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida. Gå gärna in och läs där med jämna mellanrum då vi uppdaterar fortlöpande. Jag vill göra er extra uppmärksamma på en nytillkommen studiedag den 6 mars.

Varma hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.