Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev mars 2020

Nu är skolan igång igen efter sportlovet. När eleverna är lediga så har vi arbetat på, lov ger oss en möjlighet att ägna tid till planering och kompetensutveckling. Vi har bland annat haft ett gemensamt Teachmeet i Örebro tillsammans med andra Kunskapsskolekollegor i regionen. Fokus under dagen handlade om betyg och bedömning. Vi lyssnade bland annat till Pernilla Lundgren som har varit med och skrivit Skolverkets allmänna råd om just detta ämne. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att även om vi har ett eget välutvecklat arbetssätt som vi tror på så följer vi givetvis Skolverkets styrdokument.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 2 mars och sista svarsdagen är den 15 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mejladresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mejladress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Det betyder också att samtliga vårdnadshavare får enkäten, om ni är mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om ni båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Coronaviruset
Coronaviruset fortsätter tyvärr att sprida sig runt om i världen och Folkhälsomyndigheten har nu förändrat sin riskbedömning. Risken bedöms vara hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Folkhälsomyndighetens direktiv är att man kontaktar sjukvården direkt om man uppvisar symptom.

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens direktiv, dessa hittar ni via denna länk. I nuläget är rekommendationen att man kan leva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk. Får man sjukdomssymptom ska man stanna hemma och kontakta vårdguiden för vidare råd. Vi följer även Folkhälsomyndighetens råd gällande förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner och uppmanar eleverna att vara noggranna med att tvätta händerna regelbundet. Vi kommer att vara extra uppmärksamma på eventuella sjukdomssymptom.

Om ni har varit i ett drabbat område och är osäkra på hur ni ska hantera ert barns skolgång kontakta mig.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt här på vår hemsida: kunskapsskolan.se/nykoping. Gå gärna in och läs där med jämna mellanrum då vi uppdaterar fortlöpande. Nu under vårterminen är det många nationella prov för årskurs sex och nio och som ni säkert känner till så beviljas inte ledigheter under dessa dagar. Närmast i tiden är en studiedag den 6 mars.

Varma hälsningar,
Linda Teske, rektor

linda.teske@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.