Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Rektorsinformation 20 mars 2020 - Läget i Nyköping

Hej!

Här kommer en kort uppdatering inför helgen. Mycket av vårt fokus under veckan har såklart handlat om att förbereda oss för att gå över till distansundervisning om det skulle bli aktuellt att stänga skolan. Jag bedömer att vi är redo för detta även om vi just nu håller skolan öppen som vanligt. Eleverna har fått förbereda sig och vi har gått igenom hur googleverktygen fungerar. Några elever ur olika årskurser har fått testa systemet genom att ha både PH- samtal och redovisningar digitalt. Det har fungerat bra och det råder ett fantastiskt lösningsfokus hos samtliga. Idag har vi dessutom fått fler cromebooks till årskurs 4-5 vilket gör att vi nu är fullt utbyggda 1-1.

Under veckan har vi haft många sjuka medarbetare och även elever men vi har organiserat om oss och alla lärare har verkligen gjort sitt yttersta för att eleverna ska få sin undervisning.

Kunskapsskolan har reviderat sina interna riktlinjer för hur olika situationer ska hanteras centralt och lokalt. Regeringen har ju som bekant öppnat upp för mer flexibla lösningar för att organisera undervisningen eller till och med att stänga skolor på grund av till exempel lärarbrist eller att Folkhälsomyndigheten bedömer det som nödvändigt. Vår ambition är att hålla våra grundskolor öppna och tillgodose elevernas rätt till utbildning. Därmed bidrar vi också till att andra viktiga samhällsfunktioner kan fungera. Men vi vet också att läget kan ändras snabbt och jag kommer att fortsätta hålla er uppdaterade om vad som gäller.

Ha nu en fin helg!

Med vänliga hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.