Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

April 2020

Det som utspelar sig med anledning av coronavirusets spridning ställer oss inför stora utmaningar och det ser i dagsläget ut som att det kommer att fortsätta göra så under en lång tid framöver. Jag vill passa på att uttryck min stolthet över alla medarbetare som planerar om och snabbt hittar flexibla lösningar för att bedriva undervisning för våra elever.

Jag vill också tacka er för att ni är uppmärksamma på symtom och låter era barn stanna hemma vid snuva, hosta, halsont och ont i kroppen. Nu börjar även pollensäsongen komma igång och en del är osäkra på om det är förkylningssymtom eller allergi de känner av. Vår skolläkare rekommenderar att de som har symtom och har svårt att bedöma om det beror på allergi eller inte ska stanna hemma och ta sin allergimedicin. Om allergimedicinen hjälper och elevens symtom försvinner eller minskar så är eleven välkommen tillbaka till skolan. Om allergimedicinen inte har någon effekt stannar man hemma.

En del håller sina barn hemma på grund av oro. För att eleverna inte ska få ogiltig frånvaro måste sjukanmälan göras, oavsett orsaken till frånvaron. Vi kommer att stötta de elever som är hemma i den utsträckning vi kan så att de inte halkar efter. Jag vill dock vara tydlig med att vi inte kan tillgodose elevernas utbildning fullständigt om de inte är i skolan. Det är först om regeringen och myndigheter beslutar att skolorna ska stänga som vi kommer att gå över till distansundervisning. Vi har inte möjlighet att bedriva vanlig undervisning i skolan och undervisning på distans samtidigt, eftersom det kräver för mycket tid av lärarna. I nuläget har vi också större frånvaro bland medarbetarna än normalt och de lärare som är på plats behöver fokusera på eleverna i skolan. Om ett beslut om att stänga grundskolorna tas kommer vi givetvis att fokusera till 100 procent på att eleverna ska nå sina mål, även med de förutsättningarna.

Förra veckan meddelade Skolverket att vårterminens nationella prov ställs in. Det innebär att lärarnas bedömning kommer att vila på andra underlag. Det mesta av bedömningsunderlaget finns redan och om någonting saknas eller om någon ligger och väger mellan två betyg kommer lärarna att se till att samla in det underlag som behövs.

Loggbokstävling
En rolig nyhet i dessa tider är att vinnaren av årets loggbokstävling kommer från Nyköping. Tyra Viberg heter hon och går i årskurs fem hos oss, hon har designat nästa läsårs omslag till årskurs fyra- och fems loggbok. Förutom äran kommer hon också att få ett presentkort på Akademibokhandeln. Stort grattis Tyra!

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida:
kunskapsskolan.se/nykoping. Gå gärna in och läs där med jämna mellanrum då vi uppdaterar fortlöpande.

Jag passar på att önska er alla en glad påsk,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.