Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej!

Den senaste tiden har allt vi gör präglats av den kris som vi befinner oss i just nu och jag vill börja med att tacka för alla positiva mejl vi får från er föräldrar. Medarbetarna gör ett strålande jobb där undervisningen bedrivs här på skolan med hög kvalitet. Arbetslag och ämneslag har gått igenom samtliga elever och gjort planeringar och justeringar i undervisningen så att eleverna ska nå sina mål till sommaren. Detta är ett viktigt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete och det är en process som vi känner oss trygga i. Jag vill påminna er om att ni kan följa era barns kunskapsutveckling i EDS, som ni når via ert barns inlogg till Kunskapsporten. Jag tycker också att ni ska be att få loggboken visad för er regelbundet och där särskilt kolla terminsplaneringen. Det är viktigt att den följs och tillsammans kan vi påminna barnen om att följa den för att säkerställa att man hinner med allt.

Ämneslagen har i samband med detta arbete sett över att det finns tillräckligt bedömningsunderlag för samtliga elever nu när de nationella proven är inställda. När lärare sätter betyg ska all tillgänglig information om elevens kunskaper vägas in. I detta läge när det inte finns resultat från nationella prov ska tidigare visade kunskaper väga tyngre. Där det finns nationella provresultat kommer detta givetvis att beaktas vid betygsättning.

Nästa läsår
När det gäller planering inför nästa läsår så håller vi på att se över organisationen för att se om det behöver göras några mindre justeringar. Vi vet sedan tidigare att årskurs fyra och fem kommer att gå i paviljongerna även nästa läsår och det pågår ett intensivt arbete för att få besked om planering för skolgård och nya lokaler. Vi brukar ju bjuda in nya fyror och sexor till ett glasskalas i maj men under rådande omständigheter kommer detta att ställas och viktig information skickas istället ut. Eftersom organisationen är så gott som färdig kommer vi att kunna presentera vilka lärare som tillhör de nya elevernas arbetslag.

Avslutning
Som ni säkert förstår behöver vi tänka om helt när det gäller skolavslutningen i år. För niornas del kommer den att bli på onsdagen den 10 juni. Då får de en egen avslutning som kombineras med caterad mat i stil med den som brukar serveras vid avslutningsmiddagen. Det blir givetvis traditionsenliga inslag i denna avslutning som annars inte liknar den vi brukar ha på Vallarna. Men arbetsgruppen kring avslutningen har en bra plan för att det ska bli så minnesvärt som möjligt för årets nior. Detta innebär då att de slutar redan på onsdagen.

För årskurs fyra till åtta kommer avsluntingen att bli på torsdagen den 11 juni flera omgångar enligt följande tider:

  • 08.30 åk 4 och 5
  • 09.30 åk 6
  • 10.30 åk 7
  • 11.30 åk 8

Det blir en kort avslutning för ovanstående årskurser och de är helt lediga på onsdagen när niorna har sin avslutning. Det kan vara bra att veta att vi inte serverar skollunch den här dagen och att vi måste genomföra skolavslutningarna utan er föräldrar detta år.

Jag kommer att skriva ett rektorsbrev till innan terminen är slut så vi hörs vidare innan det är dags att önska trevlig sommar!

Med vänlig hälsningar,

Linda Teske, rektor, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.