Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Juni 2020

Här kommer några rader från mig om vad som är på gång på skolan så här i sluttampen av terminen och inför nästa läsår. På olika sätt blev den här terminen inte som förväntat och vi är alla påverkade av situationen kring coronaläget. Men nu såhär i backspegeln så tycker jag att lärarna har fixat detta helt suveränt trots en del frånvaro. Vi har haft hjälp av några vikarier och en styrka här på Kunskapsskolan är att ämneslagen har ett fint samarbete med varandra inte minst nu när det är dags att sätta betyg, som elev här träffar du olika lärare i workshop i ett ämne som sedan hjälps åt att bedöma kunskaperna.

Det är upploppet för niorna nu som gör det sista här hos oss och jag kan lova att det är en aning vemodigt när handledarna berättar om de sista PH- samtalen som hålls den här veckan. Efter fyra år tillsammans med sin handledare och 15 minuters enskilt PH- samtal varje vecka blir totalt många timmar ihop där planeringar, strategier och framgångar och motgångar har diskuterats. Ett av de sista arbetena niorna gör är en utställning av det ämnesövergripande arbetet kring hållbar utveckling som genomförs nu på fredag. I detta arbete samarbetar lärarna i SO och NO och gör en bedömning av arbetet utifrån förmågorna i de olika ämnena.

Ny matleverantör till hösten
Som jag tidigare informerat om så byter vi skolmatsleverantör till hösten då Närda inte uppfyllt våra förväntningar. Jag återkommer i augusti med hur lösningen kommer att se ut.

Elev- och föräldraenkäten
Vi har nu fått resultatet från elev- och föräldraenkäterna som genomfördes i mars och det visar ett fortsatt högt förtroende för vår skola och arbetssätt vilket vi är oerhört glada över. Både elever och föräldrar är väldigt nöjda med sina handledare och ämneslärare. Eleverna tycker att lärarna är bra på att förklara samt tydliggöra vad de ska göra för att nå sina mål. Frågor som handlar om studiero, trygghet och trivsel får också fortsatt fina resultat. Vi ser dock att upplevelsen av bra studiero minskat något och att det skiljer sig åt mellan årskurserna, detta är något vi kommer att undersöka vidare och arbeta med att förbättra. Matilda, som är biträdande rektor och jag har bland annat genomfört fokusgrupper med samtliga årskurser för att höra mer om deras uppfattningar och det ska sammanställas till vår kvalitetsplan.

Jag är glad över att ni föräldrar är allt mer nöjda med den information ni får från skolan kring ert barns skolgång och vad som är på gång här. Nu kommer vi att arbeta vidare med resultaten efter skolavslutningen och se vad vi behöver utveckla i undervisningen och den personliga handledningen inför nästa läsår för att vässa kvaliteten ytterligare.

Skolavslutning och nästa läsår
Jag vill påminna om upplägget för skolavslutning nästa vecka som i år blir annorlunda än vanligt men med traditionella inslag. För niornas del kommer avslutningen ske onsdagen den 10 juni. För årskurs fyra till åtta kommer avsluntingen genomföras på torsdagen den 11 juni flera omgångar enligt följande tider:

  • 08.30 årskurs 4 och 5
  • 09.30 årskurs 6
  • 10.30 årskurs 7
  • 11.30 årskurs 8

Det blir en kort avslutning för ovanstående årskurser och de är helt lediga på onsdagen när niorna har sin avslutning. Det kan vara bra att veta att vi inte serverar skollunch den här dagen och att vi måste genomföra skolavslutningarna utan er föräldrar detta år.

Höstterminens fyror och nya sexor börjar måndagen den 17 augusti och alla andra onsdagen den 19 augusti. Handledarna kommer att skicka ut starttider samt inbjudan till höstens utvecklingssamtal.

Jag är tacksam för all feedback jag får kring det vi gör, ett gott samarbete med er vårdnadshavare i kombination med skickliga lärare är framgångsfaktorer för lyckade studier.

Jag vill med det tacka för detta läsår och önskar er en riktigt fin sommar!

Hälsningar,
Linda Teske, rektor, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.