Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Kunskapsskolan Nyköping och lite extra välkomna hälsas nya elever och föräldrar. Det är säkert nervöst och pirrigt både för barn och föräldrar inför skolstart, det har vi full förståelse för. Men ni kan vara helt säkra på att vi arbetar stenhårt för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en personligt utformad utbildning till alla våra elever. När vi summerar det förra läsåret kan vi nöjt konstatera att det var riktigt fina skolresultat. Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på 266 och 96-97% av eleverna var behöriga till gymnasiet, beroende på vilket program det gällde. Detta är givetvis mycket glädjande och finare resultat än någonsin.

Utvecklingssamtal
Snart är det tid för utvecklingssamtal där du som förälder får en möjlighet att träffa handledare tillsammans med ditt barn och gå igenom studieplanen och få målen presenterade. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via EDS som ni når genom ert barns inlogg. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade föräldrar är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina mål och nå så långt som möjligt. Men i dessa tider kommer utvecklingssamtalen att ske på distans. Arbetslagen kommer att bjuda in er och har en tanke beroende på årskurs om ditt barn sitter i skolan med sin handledare och du som förälder deltar på distans eller om ni tillsammans med ert barn sitter hemma och kopplar upp sig mot handledaren.

Riktlinjer och förhållningssätt för minskad smittspridning
Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer och vi håller oss ständigt uppdaterade. Man gör bedömningen att undervisningen ska vara på plats i skolan. Däremot gör vi allt vi kan för att smittspridningen ska hållas nere, vi uppmanar till handtvätt, det finns handsprit på flera ställen i skolan och vi försöker hålla avstånd. Vi ber er vårdnadshavare att sjukanmäla era barn vid minsta symptom såsom feber, snuva eller halsont etc. Idrotten kommer tillsvidare att bedrivas utomhus men utan ombyte och dusch efteråt. Idrottslärarna anpassar givetvis undervisningen utifrån det men uppmanar att eleverna har ändamålsenlig klädsel de dagar de har idrott. Jag kommer att hålla er informerade om läget på skolan.

Ny skolmatsleverantör
Som jag informerade om i våras kommer vi att byta skolmatsleverantör nu inför det nya läsåret. Det är ISS som kommer att leverera maten till oss, vilket känns tryggt eftersom de är en etablerad leverantör inom området. De lagar maten i Nyköping vilket bland annat innebär korta transporter och att vi snabbt kan justera portionsantal. De har hög kompetens och erfarenhet av olika typer av specialkost, något som är en grundförutsättning för att vi ska vara nöjda. Vi kommer att ha täta uppföljningar i början av terminen och jag kommer att involvera elevrådet i det arbetet.

Föräldraråd
Som rektor tycker jag att det är viktigt att ha en bra dialog med er föräldrar och som en del i det bjuder jag in till föräldraråd. Syftet är att utveckla samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden på föräldrarådet.

Läsårets första föräldraråd är måndagen den 28 september klockan 17.30-19.00 på distans. Vi vill gärna ha föräldrarepresentanter från alla årskurser, men viktigast är att man är med om det finns intresse och tid. Mejla till mig senast onsdag 18 sep och anmäl er. Det finns plats för fyra föräldrar per årskurs och tanken är att vi ses i samma grupp ungefär två gånger per termin. Lämna gärna önskemål om diskussionspunkter. Skriv även vilket barn och basgrupp ni representerar. Om det blir väldigt många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. I föräldrarådet ingår också Matilda Granath som är biträdande rektor på skolan.

Studiefokus
Som ni vet arbetar vi mycket för att skapa trygghet och en studiefokuserad miljö för att eleverna ska få arbetsro och nå så långt som möjligt. Under förra läsåret arbetade vi, inom ramen för ett av våra prioriterade områden, fram en idé om hur vi vill utveckla arbetspasset workshop. Vi var inte helt nöjda med hur det fungerade men inför detta läsår har vi en del nyheter som vi hoppas leder till ännu bättre studiefokus och att eleverna upplever att det är enklare att få hjälp av en lärare. Bland annat så är undervisningspassen lika långa, 50 minuter. Detta gör att lärarna tydligt kan starta igång och avsluta ett workshoppass och få en god bild av vad eleverna har planerat in att arbeta med eller om det finns elever som vill redovisa ett steg.

Information/läsårstider/kalendarium
I dessa rektorsbrev som kommer ut regelbundet får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Arbetslagen skickar löpande ut information om vad som händer för årskursen specifikt.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat.

Om du har frågor och funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss på skolan. Vi önskar att du i första hand vänder dig till ditt barns personliga handledare. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Vi besvarar mejl under arbetstid, vilket är 08-16.30 på vardagar. Eftersom lärarna spenderar större delen av sin arbetstid med eleverna nås de lättast efter skoltid. Vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mejlar till oss på kvällar eller helger så svarar vi under nästkommande vardag.

Med hopp om gott samarbete under läsåret!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.