Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

September 2020

Terminen är i full gång och eleverna jobbar på bra utifrån sina mål. Det är roligt att skolan är igång även om vi såklart måste samarbeta och vara uppmärksamma på läget kring spridningen av covid -19 i samhället. Vi gör allt vi kan för att fortsatt hålla smittspridningen nere och jag är tacksam för att ni följer riktlinjerna och håller era barn hemma vid symptom.

Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas och jag kommer att hålla er uppdaterade kring läget på skolan. Sörmlandstrafiken uppmanar elever som bor inom tätort:

  • välj annat transportsätt än buss för att ta sig till och från skolan. Gå, cykla eller få skjuts.
  • är bussen det enda alternativet kanske man kan resa med en tidigare eller senare buss än vanligt.
  • gå sista biten istället för att byta buss en kort sträcka

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalen är nu genomförda, dessa samtal är viktiga för eleven eftersom de lägger grunden för elevens personliga mål och strategier för att nå dem. Det har överlag fungerat väldigt bra att genomföra samtalen digitalt även om det inte helt och hållet ersätter det fysiska mötet. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via EDS som ni når genom ert barns inlogg till Kunskapsporten. Ta gärna för vana att sitta ner en stund tillsammans den dagen barnet har haft PH- samtal och be dem berätta om veckans planering och eventuella bedömningar i EDS. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade föräldrar är en lyckad kombination för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sina studier.

Det råder god studiero på skolan överlag och det är en fråga som ständigt är i fokus på exempelvis basgruppssamlingarna. En av årets nyheter i schemat är att alla undervisningspass är lika långa, 50 minuter, där ett av syftena är att ha tydliga start- och sluttider. Vi upplever redan nu att det blir ett bättre studiefokus och eleverna sitter kvar i rätt workshop hela passet. Lärarna upplever också att eleverna ber om hjälp i större utsträckning vilket gör att även workshoppassen blir ett bättre lärtillfälle och lärarna kan uppmärksamma vad eleverna kan. Vi tror att det bör leda till att eleverna känner att det blir enklare att få hjälp av en lärare när det är tydligt i schemat var lärarna finns och att schemat är lätt att följa.

ISS- den nya matleverantören
Vi är väldigt nöjda med vår nya matleverantör. Eleverna är jättenöjda och vi har haft flera uppföljningar med leverantören. Jag och Matilda, biträdande rektor, har stämt av med elevrådet som också menar att det är mycket bättre nu. Det fungerar bra med leverans, specialkost och ISS är lyhörda för våra önskemål. Det känns bra att de flesta elever äter och är nöjda, det leder till att de orkar hela skoldagen.

Skolans ordningsregler
Ordningsregler är ny förankrade i skolans elevråd och de är nu beslutade och ligger på vår hemsida. Det är bra om ni går igenom dessa hemma. Den stora förändringen inför detta år är att eleverna tillåts ha mössa, keps etc på sig inomhus. Den frågan har drivits i elevrådet, lyfts i föräldrarådet och diskuterats i medarbetargruppen. Som jag ser det är det inte en stor grej, en del känner sig tryggare om de får ha en luva på sig när de sitter och arbetar. Vi har heller inget lagstöd i att bestämma att de inte får ha på sig en keps i skolan.

Vi samarbetar med polisen
Vi har ett bra samarbete med polisen i Nyköping och de kommer ibland förbi skolan och kollar läget även om det inte har hänt något särskilt. Nu vill de gärna sprida nedanstående länk till er vårdnadshavare som information kring drogbruk bland ungdomar. Föräldraskolan vill göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk

Jag vill också göra er uppmärksamma på att vi fått höra att flera barn kommer med cykel till skolan utan cykelhjälm. Vi påminner eleverna om det men önskar också att ni pratar om det hemma. Vi har dock inte möjlighet att vara ute på morgonen och kontrollera när eleverna kommer till skolan för att se om de följer cykelhjälmslagen eller ej så vi behöver er hjälp.

Information/läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat. Ni som har barn i årskurs sex till nio kommer att få en inbjudan till en betyg- och bedömningskväll där två av våra lärare informerar om hur vi arbetar med just betyg och bedömning. Datumet är satt till torsdagen den 5 november och tiden 17.30-18.30 om ni vill notera det redan nu och det kommer att genomföras digitalt.

Jag önskar er en fin höst så hörs vi framöver!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.