Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev november

Hej!

Nu har vi laddat för den andra halvleken av denna termin, arbetslag och ämneslag har gått igenom läget för samtliga elever för att se vilka justeringar som behöver göras i undervisningen för att nå önskat resultat. Vi vill också säkerställa att alla elever är igång och ligger fas med sina mål. Ni vårdnadshavare kan gå in och följa kunskapsutvecklingen för ert barn via Kunskapsporten. Under höstlovet har det genomförts lovskola för elever i årskurs åtta och nio. Vi erbjuder upp till 50 timmar lovskola för de som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet, timmarna fördelas på höstlov, sportlov påsklov och under någon dag i juni, lovskolan är obligatorisk för elever som tackat ja till en plats. För årskurs sex och nio påbörjas nu perioden av nationella prov och den här veckan har det varit muntliga prov i svenska. Efter det väntar den muntliga proven i engelska och matematik. De nationella proven syftar till att vara ett stöd för läraren i betygsättningen samtidigt som det ger oss en utvärdering i hur pass effektiv vår undervisning varit.

Jag vill passa på att tacka SkolIF som anordnade en temavecka för elever och medarbetare före lovet. Det var mycket uppskattat av alla och många gjorde sitt yttersta för att bidra. Det blev en vecka med god stämning i kombination med hårt arbete.

Vi lever fortfarande i en värld som är starkt påverkad av den pågående pandemin och smittspridningen ser återigen ut att ta fart. Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas. Vi påminner eleverna om att hålla avstånd och att tvätta händerna. Det finns handsprit på många ställen och vi har fortsatt utökade städrutiner.

Information/läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida. Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat.

Jag önskar er en fin november så hörs vi när det närmar sig jul med ett sista rektorsbrev för terminen!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.