Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 20 november - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Information till samtliga vårdnadshavare årskurs 6-9

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Sverige. Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer, allmänna råd och riktlinjer. Vi behöver alla vara uppmärksamma på symtom, vara noggranna med att tvätta händerna och hålla avstånd i så stor utsträckning som möjligt. I samband med detta så har vi sett över och anpassat schemat något för att ytterligare säkerställa detta.

Från och med måndag den 23 november kommer årskurs 6-9 att ha olika starttider. Det betyder att årskurs 6 och 8 börjar 8.20 och årskurs 7 och 9 börjar 9.05. På det här sättet kommer årskurserna vid olika tillfällen och kan sprida ut sig på olika våningsplan. De som går i årskurs 7 och 9 som har PH- samtal före 9.05 kommer som vanligt på sin tid, det gäller också om man har skolskjuts eller liknande som gör att det inte går att ändra tiden. Då går eleven direkt till sitt basgruppsrum som står öppet. På eftermiddagarna fortsätter vi med att släppa iväg en årskurs i taget för att undvika trängsel i trappan och i garderoben. Detta gäller fram till jul, den sista skolveckans tider återkommer vi till.

En del håller sina barn hemma på grund av oro. För att eleverna inte ska få ogiltig frånvaro måste sjukanmälan göras, oavsett orsaken till frånvaron. Jag vill vara tydlig med att vi inte kan tillgodose elevernas utbildning fullständigt om de inte är i skolan. Vi uppmanar därför till att alla friska och symtomfria elever ska komma till skolan. Det är först om regeringen, smittskyddsläkare eller myndigheter beslutar att skolorna ska stänga som vi kommer att gå över till distansundervisning. Vi har inte möjlighet att bedriva vanlig undervisning i skolan och undervisning på distans samtidigt, eftersom det kräver för mycket tid av lärarna. I nuläget har vi också större frånvaro bland medarbetarna än normalt och de lärare som är på plats behöver fokusera på eleverna i skolan. Om ett beslut om att stänga grundskolorna tas kommer vi givetvis att fokusera till 100 procent på att eleverna ska nå sina mål, även med de förutsättningarna.

Ha en fin helg och ta hand om varandra!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.