Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

December 2020

Vi är inne på höstterminens absoluta slutspurt och det råder full aktivitet på skolan för att hinna med det sista. Läget på skolan och i samhället i övrigt är ju långt ifrån som vanligt i dessa pandemitider och det ser ju ut att fortsätta även i starten av det nya året och det kommer att fortsätta påverka oss på olika sätt. Jag vill runda av det här året med att tacka er vårdnadshavare för gott samarbete som inneburit att ni bland annat hållit era barn hemma vid symptom, ni har ställt frågor och ni har hållit oss uppdaterade vid behov. Jag är också oerhört stolt över medarbetargruppen som kämpat på och gjort sitt allra bästa för att möta varje elev i undervisning och i PH- samtal samtidigt som vi utvecklat den digitala kompetensen, trots det ansträngda läget. Nu kan vi snart blicka framåt mot ett nytt år och en ny termin! Här kommer några informationspunkter att ta del av.

Elevhälsans kortenkät
Elevhälsan har stämt av läget med samtliga elever kring trivsel, studiero, planering och PH- samtal i form av en kortenkät. Den visar att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. Vi arbetar med undervisningspasset workshop som ett prioriterat område och kan se att de förändringar som gjorts inför detta år gett effekt. Lärarna bedömer att det överlag råder bättre studiefokus och att eleverna i större utsträckning ber om hjälp. Att vi har tydliga start- och sluttider på dessa pass gör att lärarna kan bilda sig en uppfattning om vad eleverna arbetar med, vad de behöver hjälp med och vilka elever som ska redovisa sina steg och uppgifter. Det är en självklar strävan - att eleverna får den hjälp de behöver för att utvecklas i sitt lärande. Även här visar kortenkäten en positiv trend och det är ju bra att eleverna har samma upplevelse som lärarna - att lärarna är tillgängliga i stor utsträckning.

Utvecklingssamtal vårterminen -21
I och med att läget inte har förändrats så kommer vi att genomföra vårterminens utvecklingssamtal digitalt även den här gången. Matilda, biträdande rektor, och jag har utvärderat hur det gick i höstas med bland annat föräldrarådet. Generellt sett så har det fungerat mycket bra. Vi upplever att fler samtal har blivit av på utsatt tid eftersom man kan sitta exempelvis på sin arbetsplats och delta utan att behöva åka ifrån. Sen är det klart att det inte fullt ut ersätter ett fysiskt möte och vi ser fram emot att få bjuda in er till skolan men just nu är det digitala möten som gäller.

Föräldraråd
Under hösten har det genomförts två digitala föräldraråd där vi diskuterar frågor såsom vilken information ni vårdnadshavare önskar från arbetslagen, den nya matleverantören och det allmänna läget på skolan. Det brukar också finnas utrymme att ställa frågor till oss, även om vi inte diskuterar enskilda elever. Vi är inte så många så det finns några platser till. Just nu är det främst årskurs sex som är med så om ni har barn i andra årskurser och är intresserade av att vara med så tveka inte att kontakta mig. Tanken är inte att man ska representera en basgrupp och samla in frågor och synpunkter utan man deltar för att intresset finns. Vårens datum är satta till: 2 mars och 5 maj 17.30-19.00 och vi ses digitalt.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida. Det är en halv studiedag måndag den 14 december, då slutar eleverna efter lunch och Kunskapsklubben är stängd. Terminen avslutas torsdagen den 17 december och vårterminen börjar måndagen den 11 januari.

Jag önskar er alla en riktigt fin jul och ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.