Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 15 januari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Den här terminen inleddes med en rivstart när smittskyddsläkare i Sörmland rekommenderade skolorna att gå över till fjärr- eller distansundervisning för högstadiet. Fyror, femmor och sexor har varit på plats här på skolan som vanligt. Om jag summerar den första veckan kan jag stolt konstatera att det överlag har fungerat mycket bra. Vi har gjort allt vi kan för att det ska fungera och så här långt är vi nöjda även om undervisning på distans aldrig kan nå samma kvalitet som undervisning på plats. Vi har dock uppmärksammat några fall där eleverna sitter tillsammans hemma hos någon och har andra kompisar hemma som stör undervisningen både för läraren och för eleverna. Vi önskar er hjälp med detta och kommer att informera er föräldrar som det berör.

Vi i femman
En rolig nyhet är att basgrupp 5.2 har gått vidare i Vi i femman och kommer att vara med i kvartsfinal torsdagen den 22 april som sänds i P4 Sörmland. Grattis och heja 5.2!

Vårens utvecklingssamtal
Terminsstart innebär också att det är utvecklingssamtal där elev tillsammans med handledare och vårdnadshavare går igenom uppsatta mål och diskuterar olika strategier för att nå målen. Även den här omgången kommer att ske digitalt. Det fungerade fint i höstas och vi har utvärderat de digitala samtalen tillsammans med föräldrarådet. Vi var överens om att vi såklart missar det viktiga relationsbyggandet handledare- vårdnadshavare när man är ny på skolan men att det ändå fanns många fördelar. Ett exempel på det är att en del har lättare att delta när man kan sitta kvar på jobbet och inte behöver ta ledigt. Detta öppnas möjligen för att det kan finnas en valfrihet framöver, efter att pandemin är över, att kunna välja på plats- eller digitalt.

Skolinspektionens skolenkät
Den 18 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas mailledes till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om den här enkäten kommer senare i vår.

Nationella prov
Skolverket meddelade i december att vårterminens nationella prov utgår, vilket skapar mer utrymme för undervisning och jag upplever att våra lärare är trygga i det bedömningsunderlag som de har.

Fortsatta restriktioner gällande covid-19
Jag kommer hålla er fortsatt uppdaterade kring vad som gäller kring läget kring distansundervisning. Det jag vet idag är att beslutet gäller till och med nästa söndag den 24 januari. Så snart jag vet kommer ni att få information om kommande veckor. Vi behöver vara mentalt förberedda på att även vårterminen kommer att innebära fortsatt restriktioner, även om hoppet finns att dessa successivt kommer att lättas. Det är fortfarande av högsta vikt att eleverna bara kommer till skolan om de är symtomfria, att vi fortsätter vara noggranna med handhygienen och att vi alla försöker bibehålla den fysiska distansen i den mån det är möjligt.

Hämtning av skolmat för elever med distansstudier
Tack för ert tålamod och lösningsfokus när det gäller att hämta mat dagligen denna vecka. Nu har leverantören haft tid att ställa om så ni kan hämta för fler dagar åt gången. Det blir avhämtning måndagar och torsdagar, enligt samma tider som tidigare. Kan ni inte den utsatta tiden hör av er till handledaren så löser vi det. Ni ska ha fått information om detta under fredagen via arbetslaget.

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida. Gå gärna in och läs där med jämna mellanrum då vi uppdaterar fortlöpande. Jag vill göra er extra uppmärksamma på att det är en hemstudiedag för samtliga elever den 25 januari. Då arbetar eleverna med tilldelade uppgifter på egen hand.

Varma hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.