Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 20 januari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej,

I samråd med region Sörmlands smittskyddsläkare och huvudmannen så kommer vi att övergå till delvis fjärr- och distansundervisning för årskurs 7- 9 under perioden 25 januari till den 7 februari. Därefter utvärderas åtgärden och nytt beslut tas. Vår plan för dessa två veckor är att en årskurs i taget studerar hemifrån vilket gör att vi kan skapa mer luft i våra lokaler och minska trängseln.

De elever som studerar hemifrån kopplar upp sig varje morgon till basgruppsamling och kommer därefter att ha kommunikationspass, samlingar och digitala PH-samtal, enligt schema. Workshop på distans blir något mer begränsad, men möjligheten till stöd av och dialog med läraren kommer att finnas. Skolmat finns för avhämtning för de elever som har distansundervisning och du meddelar som vanligt handledaren senast fredag 22 jan för dessa två veckor. Vi kommer att ha några elever i behov av särskilt stöd som alltid kommer att vara i skolan. Handledaren och elevhälsoteamet har dialog med dig som vårdnadshavare om så är fallet. Om du som vårdnadshavare upplever att förutsättningar saknas för distansundervisning, till exempel att internetuppkoppling saknas, vill jag att du vänder dig till handledaren eller mig som rektor så diskuterar vi fram en lösning.

Så här ser planeringen ut:

Måndag 25 jan

Hemstudiedag för samtliga elever 4-9

Tisdag 26 jan

åk 9- distansstudier

Onsdag 27 jan

åk 8- distansstudier

Torsdag 28 jan

åk 7- distansstudier

Fredag 29 jan

åk 9- distansstudier


Måndag 1 feb

åk 8- distansstudier

Tisdag 2 feb

åk 7- distansstudier

Onsdag 3 feb

åk 9- distansstudier

Torsdag 4 feb

åk 8- distansstudier

Fredag 5 feb

åk 7- distansstudier


Vad gör man om någon i familjen insjuknar i covid-19?
Om någon i hemmet testar positivt för covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma, enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test. Om ditt barn är hemma för att någon i familjen testat positivt för covid-19 kan ni höra av er till barnets personliga handledare så kan vi göra en plan för hur eleven ska kunna studera hemifrån, vi erbjuder inte distansundervisning för enskilda elever.

Vad gör man vid symtom?

  • Vid symtom, även lindriga sådana, stannar man hemma.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma.
  • Om man får förkylningssymtom som försvinner inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen var tillfälliga.
  • Om man av någon anledning inte kan testa sig för covid-19 ska man stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de två sista dagarna innan återgång till skolan.
  • Om man testar negativt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i två dagar.
  • Om man testar positivt för covid-19 ska man stanna hemma och följa vårdens instruktioner. Man ska stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de sista två dagarna. Om ditt barn har varit på skolan 24 timmar från första symtom behöver du också kontakta mig så att vi kan informera elever och medarbetare som kan ha varit i kontakt med ditt barn den smittsamma perioden. Detta enligt instruktioner från regionens smittskydd. Vi informerar inte om vem som är bekräftat sjuk i covid-19 på grund av patientsekretessen.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 kan ni kontakta mig men vänd er till vården med frågor som handlar om symtom, testning och så vidare. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.


Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.