Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 4 februari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Februari 2021

Hej,

Nu har två veckor gått med delvis distans-/fjärrundervisning och det är dags att informera om hur kommande veckor ser ut. Jag har i samråd med smittskyddsläkare och vår huvudman kommit fram till att vi fortsätter med ett liknande upplägg för att inte riskera en ökad smittspridning. Däremot vill vi att årskurs nio är på plats på skolan för närundervisning med tanke på att det är deras sista termin. Det betyder att årskurs sju och åtta kommer att ha distansundervisning enligt nedanstående schema de kommande två veckorna. Efter det återkommer jag om hur det blir från vecka 9, efter sportlovet. Vi utvärderar kontinuerligt vår plan och kan behöva göra förändringar och ett nytt upplägg om smittläget inte tillåter full närundervisning för hela högstadiet efter sportlovet. Vi hoppas att vi snart ska kunna återgå till närundervisning även för årskurs 7 och 8, men vi får avvakta och se vad smittskyddsläkaren rekommenderar.

De elever som studerar hemifrån kopplar upp sig varje morgon till basgruppsamling och kommer därefter att ha kommunikationspass, samlingar och digitala PH-samtal, enligt schema. Eleverna kommer också att erbjudas workshoppass. Skolmat finns för avhämtning på eftermiddagen innan de går hem för de elever som har distansundervisning och du meddelar som vanligt handledaren senast fredag 5 feb för dessa två veckor. Köket meddelar att det endast är ett fåtal som hämtar sin låda vilket tyvärr gör att mycket mat kastas så vi önskar att ni påminner ert barn att ta hem mat om ni anmält det. Vi kommer att ha några elever i behov av särskilt stöd som alltid kommer att vara i skolan. Handledaren och elevhälsoteamet har dialog med dig som vårdnadshavare om så är fallet. Om du som vårdnadshavare upplever att förutsättningar saknas för distansundervisning, till exempel att internetuppkoppling saknas, vill jag att du vänder dig till handledaren eller mig som rektor så diskuterar vi fram en lösning.

Så här ser planeringen ut:

Måndag 8 feb

åk 8- distansstudier

Tisdag 9 feb

åk 7- distansstudier

Onsdag 10 feb

åk 8- distansstudier

Torsdag 11 feb

åk 7- distansstudier

Fredag 12 feb

åk 8- distansstudier


Måndag 15 feb

åk 7- distansstudier

Tisdag 16 feb

åk 8- distansstudier

Onsdag 17 feb

åk 7- distansstudier

Torsdag 18 feb

åk 8- distansstudier

Fredag 19 feb

åk 7- distansstudier

 

Vad gör man om någon i familjen insjuknar i covid-19?
Om någon i hemmet testar positivt för covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma, enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test. Om ditt barn är hemma för att någon i familjen testat positivt för covid-19 kan ni höra av er till barnets personliga handledare så kan vi göra en plan för hur eleven ska kunna studera hemifrån, vi erbjuder inte distansundervisning för enskilda elever.

Vad gör man vid symtom?

  • Vid symtom, även lindriga sådana, stannar man hemma.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma.
  • Om man får förkylningssymtom som försvinner inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen var tillfälliga.
  • Om man av någon anledning inte kan testa sig för covid-19 ska man stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de två sista dagarna innan återgång till skolan.
  • Om man testar negativt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i två dagar.
  • Om man testar positivt för covid-19 ska man stanna hemma och följa vårdens instruktioner. Man ska stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de sista två dagarna. Om ditt barn har varit på skolan 24 timmar från första symtom behöver du också kontakta mig så att vi kan informera elever och medarbetare som kan ha varit i kontakt med ditt barn den smittsamma perioden. Detta enligt instruktioner från regionens smittskydd. Vi informerar inte om vem som är bekräftat sjuk i covid-19 på grund av patientsekretessen.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 kan ni kontakta mig men vänd er till vården med frågor som handlar om symtom, testning och så vidare. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Nyköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.