Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 22 februari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Februari 2021

Vårterminen är i full gång här på skolan och utifrån höstens resultat och målsättningar för den här terminen har lärarna en bra plan för sin undervisning. Självklart är det en del utmaningar i samband med att det är en årskurs på högstadiet som har distansundervisning men ni kan vara säkra på att vi gör vårt yttersta för att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar. Det kommer nu ett sportlov som ger oss tillfälle att stanna upp och se över läget samtidigt som det ger oss möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för våra prioriterade områden. Vi har också kallat ett antal elever i årskurs åtta och nio till lovskola. Lovskolan är obligatorisk för elever som riskerar att inte nå en gymnasiebehörighet.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Efter sportlovet- plan för delvis distansundervisning
Jag har i samråd med smittskyddsläkare och vår huvudman kommit fram till att vi fortsätter med samma upplägg som vi har nu även efter lovet, detta för att inte riskera en ökad smittspridning. Det betyder att årskurs sju och åtta kommer att ha distansundervisning enligt nedanstående schema de kommande två veckorna. Efter det återkommer jag om hur det blir från vecka 11. Vi utvärderar kontinuerligt vår plan och kan behöva göra förändringar och ett nytt upplägg. Vi hoppas att vi snart ska kunna återgå till närundervisning även för årskurs 7 och 8, men vi får avvakta och se vad smittskyddsläkaren rekommenderar. Det finns självklart många olika synpunkter på hur vi ska hantera läget just nu med delvis distansundervisning och vilka elever som ska vara på plats på skolan. Jag önskar dock att ni har förståelse för och litar på att vi gör det vi kan i ett försök att fatta välgrundade beslut efter samråd med ovanstående aktörer. Planen kan snabbt förändras om smittspridningen ökar.

Måndag 1 mars

åk 8- distansstudier

Tisdag 2 mars

åk 7- distansstudier

Onsdag 3 mars

åk 8- distansstudier

Torsdag 4 mars

åk 7- distansstudier

Fredag 5 mars

åk 8- distansstudier


Måndag 8 mars

åk 7- distansstudier

Tisdag 9 mars

åk 8- distansstudier

Onsdag 10 mars

åk 7- distansstudier

Torsdag 11 mars

åk 8- distansstudier

Fredag 12 mars

åk 7- distansstudier


Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hanteringen av covid-19. Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige

Läsårstider/kalendarium
Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida:
kunskapsskolan.se/nykoping. Gå gärna in och läs där med jämna mellanrum då vi uppdaterar fortlöpande.

Varma hälsningar,
Linda Teske, rektor
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.