Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 7 maj - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2021

Här kommer några rader från mig om vad som är på gång på skolan så här i sluttampen av terminen och inför nästa läsår. På olika sätt blev det här läsåret inte som förväntat och vi är alla påverkade av situationen kring pandemin. Men nu såhär i backspegeln så tycker jag att lärarna har fixat detta helt suveränt trots en del frånvaro periodvis. Vi har haft hjälp av några vikarier och en av Kunskapsskolans styrkor är att ämneslagen har ett fint samarbete med varandra.

Detta blir mitt sista rektorsbrev här i Nyköping och jag är redo att lämna över till Matilda. Jag är stolt över jobbet som gjorts här tillsammans med alla fina medarbetare. Skolan har en stark kultur där vårt arbetssätt alltid varit i fokus, handledarna ger allt i den personliga handledningen och som ämneslärare ger de aldrig upp i att hitta nya vägar för att nå eleverna i undervisningen. Utöver det har vi förfinat vårt arbete i workshop för att eleverna ska uppleva att det är lättare att få hjälp av en lärare, vi har utvecklat ett starkt elevhälsoteam som kompletterar lärarteamet på ett föredömligt sätt och vi har startat igång årskurs fyra och fem. Det var några av de delar som vi arbetat med de senaste åren och jag kan lova att jag alltid haft det spännande men också roligt på mitt jobb. Det är med dessa erfarenheter jag börjar på Kunskapsskolan i Norrköping den 24 maj, men jag kommer att dyka upp på skolavslutningarna för att säga hejdå till alla härliga elever. Jag vill tacka er för de här åren och det fina samarbete vi haft i möten, via telefon, mejl och i föräldraråd.

Resultatet från föräldraenkäten
Vi har nu fått resultatet från elev- och föräldraenkäterna som genomfördes i mars och det visar ett fortsatt högt förtroende för vår skola och arbetssätt vilket vi är oerhört glada över. Vi avvaktar med att delge er resultatet från elevenkäten eftersom vi vill arbeta med det på skolan först. Däremot tänkte jag berätta kort om resultatet från föräldraenkäten där vi ser att ni är mer nöjda än tidigare med det mesta. Jag vill lyfta fram att nöjdheten kring den information ni får från skolan kring ert barns skolgång och vad som är på gång här fortsätter att öka liksom frågorna som rör personlig handledning, lärare och studiero. Det verkar också som att vi lyckats hålla er uppdaterade på hur vi hanterar covid-situationen på skolan, vilket är väldigt viktigt. Nu kommer vi att arbeta vidare med resultaten på skolan för att se vad vi kan arbeta vidare med och vi har lyft delar av resultatet i föräldrarådet.

Skolavslutning och nästa läsår
In i det längsta har vi hoppas på ett bättre läge inför skolavslutningen men det är lika bra att bestämma att det blir annorlunda även i år men med traditionella inslag. För niornas del kommer avslutningen ske onsdagen den 9 juni klockan 14.00-18.00. För årskurs fyra till åtta kommer avslutningen genomföras på torsdagen den 10 juni i flera omgångar enligt följande tider:

  • 08.30 årskurs 4 och 5
  • 09.30 årskurs 6
  • 10.30 årskurs 7
  • 11.30 årskurs 8

Det blir en kort avslutning för ovanstående årskurser och de är helt lediga på onsdagen när niorna har sin avslutning. Det kan vara bra att veta att vi inte serverar skollunch på torsdagen och att vi måste genomföra skolavslutningarna utan er föräldrar även detta år.

Höstterminens fyror och nya sexor börjar måndagen den 16 augusti och alla andra onsdagen den 18 augusti. Handledarna kommer att skicka ut starttider samt inbjudan till höstens utvecklingssamtal.

Vi kommer att skicka ut tydlig information nästa vecka vad som gäller kring distansundervisning för årskurs sju och åtta vecka 20 och 21.

Jag passar på att redan nu önska er en riktigt fin sommar och lämnar med varm hand över till Matilda!

Hälsningar,
Linda Teske, rektor, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.