Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2021

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt och lärorikt läsår på Kunskapsskolan Nyköping och lite extra välkomna till alla nya elever och föräldrar. Det är säkerligen lite nervöst och pirrigt både för barn och föräldrar inför skolstart, som sig bör, men ni kan vara helt säkra på att alla vi på skolan arbetar hårt för att alla ska känna sig trygga inför skolstart och för att vi ska kunna erbjuda en personligt utformad utbildning till alla våra elever, såväl nya som gamla. Även jag som ny rektor på skolan måste medge att det känns lite pirrigt men framför allt är jag väldigt förväntansfull på det här läsåret. Det känns fantastiskt att vi återigen får ha alla elever på plats på skolan.

När jag ser tillbaka på förra läsåret kan jag konstatera att det sannerligen var ett utmanande år- både för oss som arbetar inom skolan men även för alla i Sverige och i världen. Trots detta så hade våra avgående elever i årskurs 9 en gymnasiebehörighet på 96-98%, beroende på vilket program de gällde och ett genomsnittligt meritvärde på 250 poäng. Detta är givetvis ett gott betyg för både elever och lärares hårda arbete under läsåret.

Utvecklingssamtal
Inom kort är det dags för utvecklingssamtal då du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn får möjlighet att träffa ditt barns handledare och tillsammans gå igenom studieplanen och få målen presenterade. Vi önskar att du som vårdnadshavare kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via vårt elevdokumentationssystem (EDS). Vi vet att samarbetet mellan er engagerade föräldrar och våra skickliga lärare är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina uppsatt mål och kunna nå så långt som möjligt. Likt förra läsåret kommer dessa utvecklingssamtal att ske digitalt. Som ny förälder och elev kommer utvecklingssamtalen ligga något senare in i terminen och ni föräldrar kommer istället att erbjudas ett välkomstsamtal nu vid terminsstart

Riktlinjer och förhållningssätt för att minska risken för smittspridning
Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och vi håller oss ständigt uppdaterade. Numera sker distansundervisning endast som en smittskyddsåtgärd och inte som tidigare, som en förebyggande åtgärd. Detta innebär att vi kommer att ha alla elever på plats på skolan. Vi gör självfallet allt vi kan för att hålla smittspridningen nere och uppmanar till handtvätt, tillhandahåller handsprit på flera ställen i skolan och uppmanar att hålla avstånd. Vi kommer också ha utökad städning samt justera sluttiderna något för att minska trängsel vid garderoben och utgången.

Är man friskt och symtomfri är man välkommen till skolan, om inte andra riktlinjer getts av vården eller Folkhälsomyndigheten, exempelvis familjekarantän eller efter resor. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma och sjukanmälan gör du som vårdnadshavare i Skola24. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning. Jag kommer fortlöpande hålla er informerade om läget på skolan.

Föräldraråd
Som rektor tycker jag att det är viktigt att ha en bra dialog med er föräldrar och som en del i detta bjuder jag, tillsammans med biträdande rektor Lena Melin, in till föräldraråd. Syftet är att utveckla samarbetet mellan hem och skola och ge er lite mer insyn i skolans verksamhet samt diskutera övergripande skolfrågor. Däremot diskuterar vi inte enskilda elevärenden på föräldrådet.

Läsårets första digitala föräldraråd är tisdag 21/9 klockan 17.30-19.00. Önskvärt är ju förstås föräldrarepresentanter från alla årskurser men viktigast är att man är med om det finns tid och intresse. Mejla mig senast tisdag 14/9 om du är intresserad av att vara med och lämna gärna önskemål om diskussionsfrågor. Glöm inte att skriva vilket barn och basgrupp du representerar. Det finns plats för fyra föräldrar per årskurs och om det är många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. Tanken är att vi ses cirka två gånger per termin och inledningsvis kommer vi att ses digitalt.

Vår pedagogiska modell- personlig handledning
En av Kunskapsskolans allra viktigaste grundpelare är den personliga handledningen och något vi på Kunskapsskolan Nyköping är mycket stolta över. Därför reagerade vi genast när vi såg att elevernas nöjdhet hade minskat något i vårens elevenkät gällande de frågor som var kopplade till just personlig handledning. Med anledning av detta kommer handledningen vara ett av skolans prioriterade områden under läsåret och vi kommer bland annat att fokusera på elevernas nöjdhet med loggboken och det personliga handledarsamtalet.

Information/läsårstider/kalendarium
I rektorsbreven som kommer att skickas ut regelbundet under läsåret får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Utöver dessa skickar arbetslagen löpande ut information om vad som händer för årskursen specifikt.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar du på vår hemsida och jag uppmanar er att kontinuerligt gå in och läsa där då vi gör löpande uppdateringar. På vår hemsida hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till alla medarbetare på skolan och mycket annat.

Om du har frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss på skolan. Vi önskar att du då i första hand vänder dig till ditt barns handledare. Mejl besvaras under vår arbetstid som är klockan 08.00-16.30 på vardagar och vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mejlar oss på kvällar eller helger får ni svar under nästkommande vardag. Eftersom lärarna spenderar större delen av dagen ute i verksamheten tillsammans med eleverna nås de lättast efter elevtid.


Med hopp om ett gott samarbete under läsåret.

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping
matilda.granath@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.