Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

September 2021

Hej!

Terminen är nu i full gång och återgången från vårterminens distans har fungerat bra och vi tycker alla att det känns tryggt att se alla elever varje dag i skolan. Våra nya elever i årskurs 4 och 6 har börjat få grepp om vårt arbetssätt, mycket tack vare sina personliga handledare. Det är härligt att se att det överlag råder ett gott studiefokus på skolan och att vårt tidigare arbete med att utveckla vår workshop nu bär frukt. Just studiefokus är något som vi ständigt arbetar med och det, tillsammans med trygghet och trivsel, är något som vårt elevråd kommer fokusera på under läsåret.

Covid -19 - riktlinjer
Som ni säkert redan har hört kommer många restriktioner kopplade till covid-19 att upphöra den 29 september. Exakt hur detta kommer att påverka oss i skolan är ännu inte helt klarlagt och jag kommer att informera er så snart det är klart hur vi ska agera kring detta. Jag vill återigen påminna om vikten av att vara vaksamma på symtom hos era barn, och att i dessa fall stanna hemma och testa sig så snabbt som möjligt. Vi behöver alla fortsätta hjälpas åt så att smittspridningen hålls nere så att skolan fortsatt kan hålla öppet för alla elever.

Information från Region Sörmland gällande smittspårning
Med anledning av ökad smittspridning av Covid-19 i länets skolor har smittskyddsläkare i samråd med skolledningen beslutat att möjliggöra för smittspårning av Covid-19. Om misstanke om smittspridning finns i en klass/skola kan smittskydd initiera en smittspårning på aktuell skola. Detta kommer att innebära att region Sörmland bistår med provtagnings-kit till skolan. Eleven tar hem provtagningskittet och provtar sig i hemmiljö, eleven tar sedan med sig genomfört och registrerat prov till skolan. Utsedd person på skolan ansvarar för insamling och inlämning av proverna vid någon av regionens provtagningsstationer. För mer information - se bifogat dokument.

Bifogat hittar ni hela brevet från regionen. Om vi får bekräftade fall på skolan så kommer berörda vårdnadshavare att få mer information.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Pedagogisk utveckling
Skolverket reviderar grundskolans kursplaner från och med höstterminen 2022 för att göra det tydligare och enklare att planera undervisningen och bedöma elevers kunskaper. Detta arbete kommer vi att starta med under nästa veckas studiedag och arbeta kontinuerligt med under läsåret för att vi ska vara väl förberedda inför nästa läsår.

Skolgarderoben
Från och med onsdag 15 september finns det möjlighet för våra elever att köpa skolkläder

genom en webbshop som vår leverantör Skolgarderoben satt upp. Bifogar information om hur beställning går till.

Vill ni följa oss i vår vardag och ta del av vad som händer på skolan? Följ oss gärna på Facebook eller Instagram på Kunskapsskolan_Nyköping.

Jag önskar er en fin höst så hörs vi framöver!

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.