Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

November 2021

Hej!

Nu har vi passerat halvtid av höstterminen och under höstlovet har alla lärare arbetat både med vårt prioriterade område som rör den personliga handledningen samt med ämnesrelaterat arbete kopplat till de förändringar av läroplanen, Lgr22, som kommer implementeras under nästa läsår. Under lovet har vi också erbjudit lovskola för årskurs 8 och 9. Vi erbjuder upp till 50 timmar för de elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet och timmarna fördelas mellan höstlov, sportlov och någon dag i juni.

Innan lovet så arbetade både arbetslag och ämneslag med att följa upp elevernas progression under hösten. Detta för att säkerställa att eleverna arbetar mot sina mål som sattes upp i början av terminen. Eleverna har fått återkoppling på sina ph-samtal och ni som vårdnadshavare har fått information från arbetslaget om hur ni kan ta del av den informationen.

Dessutom präglades veckan innan lovet inte bara av hårt arbete utan också av extra god stämning då Elevrådets temavecka för elever och medarbetare genomfördes. Den resulterade i många fantastiska utklädnader. Skol IF anordnade också rastaktiviteter för årskurs 4-5. Det är härligt att se när eleverna engagerar sig i sin skola!

Red Locker
Under vecka 47 kommer vi att installera något som kallas Red Locker på skolan. Det är en automat som erbjuder gratis mensskydd. Vi har valt att erbjuda gratis mensskydd via Red Locker för att vi vill arbeta för ett mer jämställt samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter. Det är tyvärr ganska vanligt att elever upplever att det är pinsamt att be om mensskydd om man kanske har råkat glömma att ta med det till skolan. Det är tyvärr också så att vissa inte har råd med mensskydd och i värsta fall kan det betyda att eleven inte kommer till skolan när de har mens. Vi hoppas att Red Locker ska underlätta för våra elever och skapar en mer jämställd skolmiljö.

Föräldraråd
Vi har haft läsårets första föräldraråd och det var en givande träff. Bland annat var jag och biträdande rektor Lena intresserade av hur man som vårdnadshavare har använt föräldrainloggningen på Kunskapsporten samt om det är några funktioner som man som föräldrar saknar. Er input är viktig för att vi ska kunna möta era förväntningar på skolan och föräldrarådet är ett sätt som du som föräldrar kan vara med och påverka. Det finns plats för fler i föräldrarådet så jag uppmanar er att anmäla er om ni är intresserade. Tanken är att man ska få en större inblick i Kunskapsskolans arbetssätt och diskutera övergripande skolfrågor. Nästa möte är den 23 november klockan 17.30-19.00 i caféet. Mejla till mig så snart som möjligt om ni är intresserade av att vara med.

Ha en fin helg så hörs vi igen närmare jul.

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.