Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Januari 2022

Smittspridningen har återigen tagit fart i Sverige och Sörmland. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, allmänna råd och riktlinjer. Nu i terminsstart behöver alla fortsätta vara uppmärksamma på symtom, tvätta händer och hålla avstånd i så stor utsträckning som möjligt.

Med anledning av den ökade smittspridningen så kommer vi att erbjuda digitala utvecklingssamtal även denna termin som en förebyggande åtgärd. Vi kommer också att fortsätta med den utökade städningen som vi haft hela läsåret och handsprit kommer vi att fortsätta erbjuda runt om på skolan.

Distansundervisning är bara aktuellt om vi har en stor smittspridning på skolan eller om vi har stor frånvaro bland medarbetarna, för att undvika detta behöver vi alla fortsätta att hjälpas åt med att hålla eleverna hemma vid symptom.

1177 finns uppdaterad information och jag önskar att alla tar del av den, speciellt ni som varit utomlands under jul.

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping
matilda.granath@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.