Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 21 januari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

21 januari 2022

Hej!

Vi hade nog alla hoppats att smittspridningen av covid-19 skulle minska men tyvärr fortsätter den att öka och vi på skolan är inte undantagna från smittspridningen. Vi fortsätter att bedriva undervisning på plats i skolan för alla elever och hoppas att vi ska kunna fortsätta med det hela terminen. Om läget förvärras kan vi behöva göra schemaändringar eller gå över till distansundervisning med kort varsel, jag ber om er förståelse för detta.

På medarbetarsidan har vi förstärkt vårt lärarteam med Alon Kurszbaum som är behörig i spanska och engelska och kommer att vara handledare i årskurs 7. Han ersätter Urich Simunivich som, efter många år på Kunskapsskolan, tyvärr valt att sluta hos oss. Vi har också anställt en ny elevassistent och hälsar Sol Arvidsson Ekfeldt varmt välkommen till oss.

Vårens utvecklingssamtal
Terminsstart innebär också utvecklingssamtal där elev tillsammans med lärare och vårdnadshavare går igenom uppsatta målen, både slutmål och terminsmål, och diskuterar olika strategier för att nå målen. Vi vet att samarbete mellan hem och skola är en framgångsfaktor för elevernas måluppfyllelse så glöm inte att följa med i ert barns lärandeutveckling i EDS.

Som tidigare meddelats kommer utvecklingssamtalen i huvudsak att genomföras digitalt. Vi har ju numera rutin på detta och det har fungerat bra tidigare, även om ett digitalt möte aldrig kan ersätta ett fysiskt när det gäller relationsskapande med framförallt nya föräldrar, så finns det också vissa fördelar med digitala utvecklingssamtal.

Nationella prov
Efter en vårtermin utan nationella prov är det nu dags igen. Först ut är svenskan som genomför sina två delprov under vecka 6 för årskurs 6 och vecka 12 för årskurs 9. Skolan erbjuder frukost för de årskurser som skriver nationellt prov. De nationella proven är en ganska stor logistisk utmaning för oss som arbetar inom skolan och det kan innebära att schemat kommer att påverkas under de dagar då nationella proven genomförs och vi hoppas att ni har förståelse för det.

Covid-19
Jag kommer fortsätta att hålla er uppdaterade vad gäller rekommendationer och riktlinjer för Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regionens rekommendationer och Kunskapsskolans krisgrupp hjälper till att hålla mig uppdaterad då riktlinjerna ändras allt eftersom. I skrivande stund har regionen ändrat sina testrekommendationer och rekommenderar nu endast testning vid symtom. De har inte kapacitet att testa asymtomatiska hushållskontakter eller nära kontakter.

På grund av den stora smittspridningen och svårigheten att få tag på testning så får jag just nu många mejl med information om bekräftade fall antingen via snabbtest eller PCR eller att elever är i familjekarantän. Vi kan just nu inte smittspåra med den stora precision vi har haft tidigare, smittspridningen i samhället är helt enkelt för stor. Alla behöver vara mycket uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och försöka boka PCR-test. Jag vill ännu en gång tacka er vårdnadshavare för att ni håller era barn hemma vid symptom och att ni informerar handledare om ert barn testats positivt.

Vid frågor om symtom, testning eller smittspårning ber jag er kontakta 1177 eller läsa mer på deras hemsida, 1177 Vårdguiden. Förhoppningsvis kommer smittan att minska och restriktionerna lätta men fram till dess är det viktigt att fortsätta med handhygien och hålla avstånd så gott det går. Vi har gjort några mindre justeringar gällande start- och sluttider för eleverna då vi upplevt att det, speciellt, vid skoldagens slut blir trångt i garderoben och kapprummet i paviljongen. Mer information om tider får ni från ert barns arbetslag.

Våra prioriterade områden
Som jag tidigare informerat om så arbetar vi med några områden lite extra detta läsår och vår handledning är ett av dessa områden. I terminsuppstarten med medarbetarna har alla arbetslag nu arbetat fram egna planer och aktiviteter kring bland annat basgruppssamlingar, loggbok och ph-samtal. Detta för att skapa en helhet för eleverna och för att dessa tre är grundpelarna i Kunskapsskolans pedagogik och viktiga förutsättningar för att skapa en bra upplevelse av skoldagen och rätt förutsättning för lärande. Vi fortsätter också att arbeta med de förändringar som kommer ske i den nya kursplanen till nästa år så att vi känner oss förberedda när det blir augusti.

Det var en uppdatering om hur läget är på skolan.

Ta hand om er så hörs vi framöver!

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.