Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev mars

Hej!

Efter ett par dagars ledighet är vi nu åter på plats på skolan och redo att arbeta vidare med eleverna. Vi har haft en intensiv period fram till sportlovet då årskurs nio genomförde sina gymnasieval och för årskurs 6-9 stod simning på idrottsschemat. Årskurs sex genomförde också sina första nationella prov för terminen.

När de gäller de nationella proven så märker vi på skolan att för många elever är känslan att de nationella proven är helt betygsavgörande och den stressen påverkar dem i negativ riktning under terminen. Vi försöker hjälpa eleverna med detta och det är även något ni där hemma kan hjälpa till med. Prata gärna med era barn om att alla kunskaper vägs in i betygen och att den bästa förberedelsen inför ett nationellt prov är att vara utvilad. Som jag tidigare informerat om erbjuder vi frukost till de elever som skriver nationella prov som ytterligare ett sätt att ge dem bra förutsättningar att lyckas med proven. Det är stora och viktiga prov som vi genomför men inte allenarådande. När betygen sätts tas också hänsyn till all annan kunskap som eleven visat i bland annat workshop, på kommunikationspass eller genom andra prov och redovisningar.

Samtidigt som vardagen i skolan rullar på så kan vi givetvis inte låta bli att påverkas av kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa. Era barn har säkert frågor hemma och vi berör detta i skolan genom att bland annat titta på nyheterna med eleverna, vi bemöter också barnens oro och svarar på deras frågor. Vi pratar också mycket med eleverna om vikten att vara källkritiska. Om ni som vårdnadshavare behöver tips på hur….

Om ni som vårdnadshavare behöver tips på hur man kan prata med barn om krig kan jag rekommendera de här sidorna:

Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se

Försvarsmakten, att prata med barn om oro för omvärldsläget

Rädda Barnen, vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Pilotprojekt workshop
Vi har under de senaste åren arbetat med att utveckla vår undervisning i workshop och från och med vecka 10 kommer vi att vara delaktiga i ett pilotprojekt gällande bokning av workshop vilket känns väldigt spännande. Vi kommer att börja med årskurs 7 och 8 för att sedan koppla på årskurs 6 och 9. Detta innebär att eleverna kommer att kunna se vilka workshops som finns tillgängliga och boka in sig på dessa. Eleverna kommer också att kunna anmäla om de behöver hjälp. Allt detta kommer de att göra i sin loggbok. Till en början kommer det ju att vara en inkörningsperiod både för eleverna och för lärarna men vi hoppas att detta ska leda till att elevernas upplevelse av att få hjälp och återkoppling från sina lärare ökar. På sikt är tanken att alla Kunskapsskolans 29 grundskolor ska använda detta system och att vi på vår skola får vara med och bidra till utveckling känns värdefullt.

Jag vill också passa på att påminna om att när ni hämtar eller lämnar era barn vid skolan så är det Bagaregatan som gäller. Det är inte tillåtet att köra in via Haga cykel.

Även om det är många veckor kvar till läsårets slut vill jag göra er uppmärksamma på att skolavslutningen är torsdag den 9 juni och vi planerar för en traditionsenlig avslutning för hela skolan på vallarna. Ta gärna ett titt på skolans hemsida för hela kalendariet. Bifogar också information gällande skolskjuts då det börjar bli dags för er att ansöka för nästa år.

Önskar er en solig och fin helg!
Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.