Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Juni 2022

Hej!

Här kommer några rader från mig om vad som händer på skolan så här i slutspurten av terminen och inför nästa läsår. Vårterminen inleddes på ett utmanande sätt då pandemin tog ett nytt krafttag och vi tvingades att stänga skolan en dag. Vårterminen slutade i stort sett på samma sätt då en vattenläcka satte stopp för för våra sista ordinarie skoldagar. Jag vill passa på att tacka er vårdnadshavare för att ni alltid är så flexibla och förstående när vi, med väldigt kort varsel, tvingas vidta sådana här åtgärder. Även elever och medarbetare förtjänar uppmärksamhet som snabbt ställer om och lyckas genomför skoldagen under nya förutsättningar och digitalt.

Nu är det inte många skoldagar kvar men innan det blir sommarlov så ska vår KSAB-gala gå av stapeln på Rosvalla. Det brukar vara ett uppskattat inslag hos eleverna och vi håller förstås tummarna för att vi har vädret med oss. Innan vi medarbetare går på sommarlov så kommer vi att arbeta med skolans kvalitetsplan. Vi kommer att utvärdera året som gått och analysera bland annat betygs- och enkätresultat och påbörja arbetet med nästa års kvalitetsplan och våra nya prioriterade områden.

Vi har nu fått resultatet från elev- och föräldraenkäterna som genomfördes i mars och det visar ett fortsatt högt förtroende för vår skola och arbetssätt vilket vi är oerhört glada över. Både elever och föräldrar är nöjda med sina handledare och ämneslärare. Eleverna tycker att handledarna hjälper eleverna att tro på sig själva i sitt skolarbete och att de får ett bra stöd kring studierna. Frågor som handlar om studiero, schema och loggbok har tagit ett rejält kliv framåt vilket är oerhört glädjande. Vi ser dock att eleverna tycker att det är svårt att veta vad som krävs för att nå sina mål och att lärarnas förklaringar inte alltid är tillräckliga. Detta är något vi kommer att undersöka vidare och arbeta med att förbättra.

Jag är glad över att ni föräldrar är allt mer nöjda med den information ni får från skolan kring ert barns skolgång, det är viktigt för att ni ska kunna stötta era barn på bästa sätt. Efter skolavslutningen kommer vi att arbeta vidare med resultaten och se vad vi behöver utveckla i undervisningen och den personliga handledningen inför nästa läsår för att vässa kvaliteten ytterligare.

Höstterminen startar tisdag 16 augusti klockan 8.30 för våra nya elever i årskurs 4. Årskurs 6 och 7 börjar klockan 9.00. För våra “gamla” elever startar höstterminen torsdag 18 augusti klockan 09.00.

Jag är tacksam för all feedback jag får kring det vi gör, ett gott samarbete med er vårdnadshavare i kombination med skickliga lärare är framgångsfaktorer för lyckade studier.

Jag vill med det tacka för detta läsår och önskar er en riktigt fin sommar!

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.