Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Hjärtligt välkomna till ett nytt och utvecklande läsår på Kunskapsskolan Nyköping och förstås lite extra välkomna till alla nya elever och vårdnadshavare. Under sommaren har det hänt en hel del här på skolan, det stora huset har försetts med bland annat nytt ljuddämpande golv på ovanvåningen och en del nya möbler. De senaste veckorna har medarbetarna förberett och planerat undervisningen för läsåret och nu är det bara eleverna som saknas.

Jag vill också passa på att hälsa våra nya medarbetare välkomna. Vi har förstärkt vårt lärargäng med Solveig Andersson, matematiklärare och handledare i årskurs 6, Arnela Kudic är ny svensklärare och även hon är handledare i årskurs 6. I arbetslag 8 kommer Mia Lundkvist, som undervisar i matematik, börja som handledare. André Lundmark har efter ett år på Nyköpings gymnasium kommit tillbaka till Kunskapsskolan och kommer att vara arbetslagsledare i årskurs 6 och undervisa i idrott och hälsa. Tillbaka från föräldraledighet är Oskar Johansson som undervisar i engelska och är handledare för årskurs 6. Totalt är vi 45 medarbetare, i olika roller, som kommer att ta hand om våra 525 elever.

När jag ser tillbaka på förra läsåret kan jag med glädje konstatera att våra avgående elever i årskurs 9 nådde fantastiska resultat! Deras genomsnittliga meritvärde landade på 258 poäng och de uppnådde en gymnasiebehörighet på 99%. Det ligger ett hårt arbete bakom dessa resultat, både av elever såväl som medarbetare och det är roligt att se att detta hårda arbete ger utdelning. Nu spänner vi återigen bågen för att även årets årskurs 9 ska nå längre än vad de trodde var möjligt.

Skolans prioriterade områden
Vårt systematiska kvalitetsarbete är en viktig del av skolans utveckling och vi lägger mycket kraft på det under året. I slutet av varje läsår utvärderar vi grundligt vårt arbete dels genom resultaten vi fick från elev- och föräldraenkäten samt utvärderingar i arbetslag och ämneslag. Även medarbetarnas upplevelse av skolan analyseras med hjälp av vår årliga medarbetarenkät.Självklart är också betygsresultaten en viktig del i detta arbete. Denna analys ligger sedan till grund för kommande läsårs kvalitetsplan. I den lyfter vi varje år fram några prioriterade områden som vi fokuserar extra på och i år kommer vi ha tre områden som vi kommer arbeta med.

Vårt första område är Skolkultur. Det är viktigt att skolan präglas av en trygg miljö där arbetsglädje och studiefokus råder och vi kommer under ledning av en av våra förstelärare, AnneBritt Larsson, att arbeta med aktiviteter som främjar just detta. Vi har redan börjat arbeta med medarbetargruppen för att vi bland annat ska ha en ännu större samsyn gällande skolans värderingar.

Vårt andra prioriterade område är Hållbarhet i allt vi gör. Fredrik Hamilton och Katarina Divander, som också är förstelärare, kommer att leda arbetet med både medarbetare och elever för att vi tillsammans ska skapa en hållbar skola sett ur både ett miljömässigt och socialt perspektiv. Bland annat kommer vi att starta upp ett hållbarhetsråd på skolan.

Vårt tredje område är en fortsättning på förra årets arbete gällande vår personliga handledning och vårt koncept. Vår handledning är en av de viktigaste grundpelarna i vår pedagogiska modell och vi har sett i elevenkäten att eleverna inte varit helt nöjda och därför har vi arbetat fokuserat med detta under föregående år och kommer alltså att fortsätta förstärka och förfina vårt arbete med den personliga handledningen under detta läsår. Detta arbete kommer att ledas av Linda Idermark och Malin Stegnell.

Utvecklingssamtal
Terminen startar med utvecklingssamtal då du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn får möjlighet att träffa ditt barns handledare och tillsammans gå igenom studieplanen och få målen presenterade samt diskutera strategier för terminen. Vi önskar att du som vårdnadshavare kontinuerligt följer ditt barns lärandeutveckling via vårt elevdokumentationssystem (EDS). Vi vet att samarbetet mellan er engagerade föräldrar och våra skickliga lärare är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina uppsatta mål och kunna nå så långt som möjligt. Som ny förälder och elev kommer utvecklingssamtalen ligga något senare in i terminen och ni föräldrar kommer istället att erbjudas ett välkomstsamtal nu vid terminsstart.

Föräldraråd
Att ha en bra kommunikation med er föräldrar är viktigt för mig som rektor. För att skapa ett forum för dialog vill jag, tillsammans med biträdande rektor Lena Melin, bjuda in er till föräldraråd. Syftet är att utveckla samarbetet mellan hem och skola och ge er lite mer insyn i skolans verksamhet samt diskutera övergripande skolfrågor. Däremot diskuterar vi inte enskilda elevärenden på föräldrarådet.

Läsårets första föräldraråd är onsdag 21/9 klockan 17.30-19.00 på skolan. Önskvärt är ju förstås föräldrarepresentanter från alla årskurser men viktigast är att man är med om det finns tid och intresse. Mejla mig senast onsdag 14/9 om du är intresserad av att vara med och lämna gärna önskemål om diskussionsfrågor. Glöm inte att skriva vilket barn och basgrupp du representerar. Det finns plats för fyra föräldrar per årskurs och om det är många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. Tanken är att vi ses cirka två gånger per termin.

Information/läsårstider/kalendarium
På vår hemsida hittar du som vårdnadshavare vårt kalendarium med läsårstider, kontaktuppgifter till alla medarbetare på skolan och annat matnyttigt så som ledighetsansökningar. Det är önskvärt att du kontinuerligt går in där då vi gör löpande uppdateringar. Jag kommer att skicka ut rektorsbrev regelbundet under läsåret och där får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Utöver dessa skickar arbetslagen löpande ut information om vad som händer för årskursen specifikt.

Om du har frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss på skolan. Vi önskar att du då i första hand vänder dig till ditt barns handledare och det är enklast att nå dem via mejl. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Mejl besvaras under vår arbetstid som är klockan 08.00-16.30 på vardagar och vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar, om ni mejlar oss på kvällar eller helger får ni svar under nästkommande vardag.

Covid-19
Som ni alla vet så togs samtliga restriktioner för covid-19 bort tidigare i våras. Det är dock fortfarande mycket viktigt att man stannar hemma vid symtom, man är välkommen tillbaka till skolan när man känner sig frisk. Sjukanmälan görs numera via denna länk. Du loggar in med bank-id och kan anmäla heldag eller del av dag. Om du har bekymmer att logga in kan du också sjukanmäla till telefonnummer 08-50691553 senast klockan 07.45 varje dag ditt barn är sjukt.

Med hopp om ett gott samarbete under läsåret.

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping
matilda.granath@kunskapsskolan.se


Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.