Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

November 2022

Hej!

Nu har vi passerat halvtid av höstterminen och efter ett välförtjänt lov är vi nu redo att ta oss an veckorna fram till jul. Under höstlovet har alla lärare fått förkovra sig inom IKT och digitala verktyg under ledning av Roger Idermark som är skolans IKT-ansvarig. Vi har också fokuserat på ämnesrelaterat arbete kopplat till förändringarna av läroplanen, Lgr22. Förutom detta så har vi också erbjudit lovskola för årskurs 8 och 9.

Innan höstlovet hade vi en del aktiviteter utanför skolan, bland annat besökte årskurs 8 och 9 gymnasiemässan. Årskurs 9 var också ute på prao och årskurs 6 hade All Helgona-vandring. Att återigen få göra aktiviteter utanför skolan känns verkligen som en lyx och är något som eleverna uppskattar! Något som också är populärt är elevrådets temavecka för att öka trivseln på skolan. Denna vecka har vi fått njuta av flera härliga utklädnader av både elever och medarbetare För årskurs 6 och 9 har de muntliga delarna i nationella proven påbörjats nu efter lovet.

Prognos och uppföljning
Innan lovet ägnade både arbetslag och ämneslag en del tid med att följa upp elevernas progression under hösten. Detta för att säkerställa att eleverna arbetar mot sina mål som sattes upp i början av terminen. Eleverna har nu fått återkoppling och reflekterat över sitt skolarbete tillsammans med sin handledare på ph-samtalen. Du som vårdnadshavare kommer få information om nuläge och vad som behöver prioriteras gällande ert barns skolarbete. Du hittar information i pratbubblan i loggboken men jag uppmanar dig också att titta i ditt barns EDS där mer detaljerad information finns. Var uppmärksam om något ämne är rödmarkerat då detta innebär att barn riskerar att inte nå ett godkänt betyg till jul. Jag vill också passa på att slå ett slag för vår extra studietid som vi erbjuder klockan 8.20-9.20 på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Varannan onsdag Ett par onsdagar i månaden erbjuder vi även mattestuga mellan 15.15 - 16.15

Att få betyg kan av elever upplevas som både pirrigt och stressigt och som vårdnadshavare kan det vara svårt att veta hur man kan stötta. Därför bjuder vi in till en informationskväll om betyg- och bedömning onsdagen den 16 november klockan 17.00-18.00. Två av våra förstelärare AnneBritt Larsson och Katarina Divander kommer att gå igenom hur du som vårdnadshavare kan stötta och följa era barns utveckling i vårt elevdokumentationssystem (EDS). Det kommer också ges allmän information om betyg och bedömning.

Trygghet och trivsel
Innan höstlovet genomförde skolans elevhälsoteam en enkät för att följa upp elevernas upplevelse av bland annat trygghet, trivsel och respekt. Glädjande är att 90% av våra elever upplever att de trivs och att de känner sig trygga i skolan. Detta är en ökning från vårens stora elevenkät och ett kvitto på att de justeringar vi gjort gett effekt. När det gäller respekt så anser 81% av eleverna att de behandlar andra elever med respekt medan endast 54% upplever att de bemöts med respekt av andra elever. Detta är något vi ser allvarligt på och som vi kommer arbeta vidare med i alla våra basgrupper. Vi kommer att jobba schemabrytande under en vecka med övningar kopplat till detta och arbetslagen kommer återkomma med mer information när det börjar närma sig.

Jag vill också uppmärksamma er på att vi har studiedag torsdagen den 17 november.

Ha en fin helg så hörs vi igen närmare jul!

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.