Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

December 2022

Hej!

Julkänslan har verkligen infunnit sig här på skolan! Elevrådet har pyntat skolan och vi har storslaget firat Nobeldagen och fått avnjuta ett mycket stämningsfullt Luciatåg i Allhelgonakyrkan. Stort tack till alla inblandade, både elever och medarbetare, som gör vår skola så bra! Samtidigt har flitens lampa lyst då allt skolarbete ska färdigställas. Årskurs 9 har besökt Femörefortet som avslut på SO-arbetet om Kalla kriget - ett uppskattat studiebesök och flera årskurser har simmat på Hjortensbergsbadet.

Medarbetarenkät
Alla medarbetare på skolan har precis genomfört vår årliga medarbetarundersökning och som rektor känner jag mig både glad och stolt att medarbetare på Kunskapsskolan Nyköping trivs på sin arbetsplats då jag är helt övertygad att det är något som våra elever påverkas positivt av. Precis som elev- och föräldraenkäten är medarbetarenkäten en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi kontinuerligt utvärderar, analyserar och utvecklar vår verksamhet. Allt för att våra elever ska nå goda kunskaper och må bra.

Lgr 22
Som jag tidigare skrivit om så har skolan fått en reviderad läroplan inför detta läsår. Vi har arbetat med de förändringar som den innebär både under föregående år samt bland annat på vår klustergemensamma studiedag och känner oss förberedda inför den stundande betygsättningen. I stora drag kan man säga att den reviderade läroplanen innehåller mindre stoff och mindre detaljerade betygskriterier vilket ska underlätta för lärare att göra en helthetsbedömning och samtidigt minska stressen för eleverna.

EDS är ett bra verktyg för att kunna följa ditt barns kunskapsutveckling och för att kunna se hela EDS behöver du logga in på ditt barns konto. Viktigt att notera är att de kommentarer som skrivs i EDS kommer efter avslutad kurs eller redovisning, därför är det bäst om eleverna i god tid ber om respons på sitt arbete för att kunna få den hjälp de behöver för att kunna arbeta vidare mot sitt mål. Det är också den typ av feedback som har bäst stöd i våra styrdokument och aktuell forskning om vad som har störst effekt för att utveckla elevernas lärande.

Jag vill varmt rekommendera den här filmen från Skolverket som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver hur lärare sätter betyg. Den är också bara ca 5 minuter lång.

Information om e-cigaretter (vape)
Tyvärr har vi uppmärksammat att användandet av e-cigaretter har ökat bland våra elever i årskurs 6-9. Vi informerar eleverna om riskerna med dessa och kontaktar alltid hemmet när vi upptäcker användande av såväl e-cigaretter som annan tobak/nikotin samt omhändertar förpackningar/e-cigaretten som får hämtas ut av vårdnadshavare. Dock verkar ungdomarna underskatta riskerna med e-cigaretter. Länkat finns information om e-cigaretter samt vår kommungemensamma ANDT-plan.

Länk till info om e-cigaretter: https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/rokning/e-cigaretter/

Länk till kommunens gemensamma ANDT-plan

Uppstart VT-23
Vårterminen drar igång tisdag 10 januari och till dess önskar jag att alla får en avkopplande ledighet. Under vecka 4 inleds utvecklingssamtalen så håll utkik i mejlkorgen för tider. Lördag den 21 januari har vi Öppet Hus. Varmt välkomna!

Vi på Kunskapsskolan Nyköping önskar er en god jul och ett gott nytt år! Stort tack för ert engagemang och samarbete under terminen.

Varma hälsningar,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.