Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej!

Efter ett par lediga veckor har vi nu startat igång med vårterminen. Redan nästa vecka välkomnar vi er vårdnadshavare till utvecklingssamtal där du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn och handledare går igenom målen för vårterminen och diskuterar strategier för att nå målen. Att gott samarbete mellan skola och vårdnadshavare är en framgångsfaktor för att eleverna ska lyckas i sitt skolarbete har jag skrivit om tidigare men jag vill verkligen understryka vikten av att följa med i ert barns loggbok och EDS. Där ser ni hur det går för ert barn och vad de olika ämneslärarna har gett för omdömen i respektive ämne. Det är en bra grund för att ni ska hålla er uppdaterade men också ett sätt för er att kunna prata med ert barn om hur det går i skolan. Detta är särskilt viktigt inför utvecklingssamtalet.

Trygghet och trivsel
Jag tycker att det är otroligt glädjande när eleverna själva kommer med förslag för att utveckla sin skola. Ett sådant förslag är elevrådets förslag om att eleverna ska kunna köpa frukost på skolan. Vi tyckte att förslaget var mycket bra så numera kan eleverna köpa frukostkuponger för 20kr och starta skoldagen med frukost på skolan. Elevinflytande när det är som bäst! Ett nytt sätt för eleverna att kunna påverka olika aspekter av skolan är att engagera sig i skolans miljö- eller matråd som kommer att starta upp denna termin.

Som ni vet arbetar vi mycket för att skapa trygghet och en studiefokuserad miljö för att eleverna ska få arbetsro och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Som en del av detta arbete har vi under den här veckan haft schemabrytande aktiviteter i våra basgrupper där vi arbetat med värderingsfrågor och språkbruk. Detta arbete kommer att fortsätta under bland annat vecka 5 då vi i årskurs 7-9 kommer att få besök av tjejjouren Mira som kommer att arbeta vidare med eleverna under temat respekt. Högstadiet kommer också att få besök av RFSL som informerar om sin verksamhet för ungdomar.

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen Enkäten besvaras av vårdnadshavare, pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8. Eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Om du har ett barn i grundskolan årskurs 5 eller 8 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Nationella prov
Vårtermin innebär också nationella prov. Det är årskurs 6 och 9 som skriver dessa i svenska, engelska och matematik. Årskurs 9 skriver också nationella prov i något av SO- och NO-ämnena. Dessutom genomför niorna centrala ämnesprov i sitt moderna språk. Då dessa prov kräver mycket logistik kommer vi att göra vissa justeringar i schemat dessa dagar och hoppas på er förståelse för det. När proven börjar närma sig kommer ni få ytterligare information från arbets- och ämneslag

Läsårstider och kalendarium
Vårt kalendarium hittar ni som vanligt på vår hemsida. Gå gärna in där med jämna mellanrum då det uppdateras kontinuerligt. Jag vill göra er extra uppmärksamma på att vi har öppet hus lördag 21 januari mellan klockan 10.00 och 13.00 och med anledning av det är eleverna komp-lediga på måndag 23 januari. Öppet hus riktar sig främst till de elever som står i kö till oss men självklart är ni också varmt välkomna.

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath
Rektor Kunskapsskolan Nyköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.