Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Augusti 2018

Hej och välkomna till ett nytt arbetsår!

Vilken underbar sommar vi har haft! Sol och värme hela sommaren, skönt. Det visar sig inte minst på inställning och humör. Nu är alla äntligen på skolan. Utvecklingssamtalen är i full gång och sexorna skolas in. Det ser mycket bra ut, lugnt och trevligt. En mycket bra start med andra ord. Alla är taggade inför höstens arbete. Nu tar vi nya tag, skönt med nysatsning! Det viktiga nu är att göra verklighet av nysatsningen, att ta tag i studierna på en gång. Se till att vara välplanerad från början! Ta hjälp av oss som arbetar här, vi är här för elevernas skull!

GDPR
För er som är nya på Kunskapsskolan, gör jag en repris på den information som gått ut i våras om vad som gäller beträffande GDPR.

Den 25 maj började EU:s nya personuppgiftslagstiftning gälla. Vi på Kunskapsskolan är väl förberedda och har säkra system för elevdokumentation och hantering av personuppgifter. En förändring är att vi inte har rätt att skriva känsliga uppgifter i e-posten. Det kan därför hända att vi kontaktar er via e-post och ber att ni ringer upp, utan att vi kan tala om vad saken gäller i själva e-posten.

GDPR innebär också att det blir betydligt högre krav på publicering av namn och bild på till exempel hemsida, intranät och sociala medier. Vi vill förstås fortsätta dela med oss av vår verksamhet och därför kommer vi att efterfråga nya samtycken för bilder. Tyvärr har vi fått ta bort en hel del gamla bilder eftersom vi inte kan få in samtycken för sådant som ligger alltför långt tillbaka i tiden. Alla elever har fått ut en samtyckesblankett. Det är av största vikt de fylls i och återlämnas till oss snarast, oavsett hur ni som vårdnadshavare ställer er till bild- och filmpublicering!

På grund av GDPR blir det ingen skolkatalog.

Undervisning
Skolverket har från och med detta läsår förändrat vår timplan. Det medför mer undervisning i matematik, och mindre undervisning i moderna språk. Eleverna har därför ingen workshop i moderna språk från och med nu. Dock har inte förmågorna och kunskapskraven som ska bedömas förändrats, det vill säga eleverna ska lära sig lika mycket fast på kortare tid. Med anledning av detta kan eleverna förvänta sig regelbundna läxor i detta ämne. Vi påminner om att alla elever är välkomna på läxhjälp måndag-torsdag kl. 08.15-9.30, där det finns lärare som hjälper till.

PRAO
Från och med detta läsår är det obligatoriskt med PRAO för elever i årskurs 8. Vi har en gemensam PRAO-vecka, vecka 15. Mer information om detta kommer.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner får användas på rast utomhus, eller i undervisningen när lärare så tillåter. Telefonerna skall förvaras i elevens skåp som skall vara låst. Eleven ansvarar själv för att skåpen är låsta. Lås finnas att köpa hos vår koordinator Suzie.

Läs mer om vad som gäller på skolan i våra ordningsregler. Finns på vår hemsida.

Ledigheter
Alla elever skall ha undervisning minst 178 dagar i skolan per år. Många har valt att resa bort på tider då det inte är lov. Detta påverkar skolsituationen på ett flertal områden. Eleven har svårt att ta igen det som man gått miste om under frånvaron. Lärarna skall planera för ledigheten som också innebär mycket extra arbete när eleven kommer tillbaka. Den tid som lärarna har lagt ned vid denna frånvaro behövs för de elever som inte har möjlighet att resa. Vi har valt att inte bevilja några ledigheter för nöjesresor. Det finns elever som är aktiva inom idrott, kultur med mera som behöver åka på läger under skoltid. Den frånvaron kan beviljas om ansökan kommer in två veckor innan frånvaron.

Liten agenda.

Fredag den 24 augusti.
Utomhusaktivitet, “Flaggan”.

Tisdag 28 augusti - torsdag 30 augusti
Utvecklingssamtal år 7-9 em.

Tisdag den 4 september.
Tennisprofilen startar. 08.00 Backahallen. Bokad buss tillbaka till skolan.

Onsdag den 5 september - fredag den 7 september.
Lägerskola för år 6. Herrfallet Arboga.

Torsdag 6 september - fredag 7 september
År 8 tältar i Motorp.

Hälsar er rektor
Mats

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.