Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

November 2018

Hej,
Då har vi passerat det tuffa “märket” vecka 44! Vår betygsprognos är gjord och resultaten ser mycket bra ut. Vi gör två prognoser varje år, en på hösten och en på våren. Anledningen är att vi gör avstämningar för att kolla av hur eleverna ligger till i förhållande till målen. Vi skickar ut information till er föräldrar om det visar sig att eleven riskerar ett icke godkänt betyg. Analysen av prognosen visar på mycket goda studieresultat i både år åtta och nio.

Prov
Det talas en del bland eleverna om att de har mycket prov. Eleverna har högst 2 prov per vecka. Ett prov/stegprov planeras in i slutet av kurser/steg för att stämma av om eleverna har lärt sig det de ska utifrån de kunskapskrav som gäller i skolan. När kursen eller steget startar meddelas när prov ska genomföras. I till exempel matematik blir det efter var 5:e steg. Ibland förekommer det skriftliga läxförhör men de räknas inte som prov det gör inte heller Inlämningsuppgifter.

Trivselregler
Alla elever går igenom och reviderar våra trivselregler en gång per år via elevrådet. Trivselreglerna finns uppsatta på skolan och de är också presenterade i basgrupperna.

Att ta med sig snacks till skolan
En del elever går till kiosken när de har rast för att köpa godis och andra sötsaker, vilket vi inte vill att de ska göra av två anledningar. Den första anledningen handlar om allergier, vi måste veta att det inte förs in något som kan vara skadligt för någon som går eller arbetar på skolan. Det är tillåtet att ta med sig liknande varor som säljs i cafeterian men det är inte tillåtet att ta med sig andra varor.

Den viktigaste anledningen till att vi vill få stopp på att eleverna går till kiosken är att eleverna inte får lämna skolans område under skoltid. Vi har ansvar för alla elever när de är i skolan och vi måste veta var alla är om en olycka skulle inträffa. Vi ser gärna att ni hjälper oss att prata med era barn om detta.

Datorer
Med varje elevdator ingår en garanti, som innebär att om datorn går sönder kan vi skicka in den på reparation kostnadsfritt. Vi har då lånedatorer som eleven kan få låna under tiden datorn repareras. Det ingår dock ingen så kallad “drulleförsäkring” på datorerna. Vi har under terminen hittills haft många datorer framför allt hos eleverna i årskurs 6 som har fått skärmarna förstörda. Detta måste eleven ersätta.

Tidigare har vi haft en subventionerad kostnad på 900 kr för att reparera dataskärmar. Denna subvention finns inte kvar längre, utan den kostnad som reparationsfirman tar för att laga datorn tillfaller eleven och dess vårdnadshavare via en faktura. Vanligtvis ligger denna kostnad på ca 2000 kr.

Föreläsning nätetik/kränkande handlingar
Tisdagen den 20 november föreläste Niclas Ottosson från Stockholm om nätetik och kränkningar bland ungdomar. Det var 17 intresserade föräldrar som lyssnade och diskuterade kring dessa viktiga frågor.

Liten agenda november och december
Torsdag den 29 november 18.00-20.00, informationsmöte inför antagningen hösten 2019.

Torsdag den 6 december 18.00-20.00, informationsmöte inför antagningen hösten 2019.

Fredag den 14 december är eleverna lediga.

Fredag den 21 december, julavslutning 09.30-11.00. Ingen lunch serveras!

Kom gärna och hälsa på, anmäl ert besök i förväg!
Hälsar er rektor
Mats

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.