Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Hej!

Då har vi lämnat september månad. Fortfarande tycker jag att starten på terminen fungerat mycket bra. Vi hade en trevlig lägerskola i Herrfallet. Kul att vara med eleverna under några dagar och lära känna dem lite närmare. Härligt att se vad de klarar när man ger dem lite ansvar, i detta fall att sköta stugorna, sova och laga mat tillsammans.

De får helt enkelt lära sig att umgås, visa hänsyn och kompromissa. Jag har en del bilder som vi skall visa innan de lämnar år nio.

I tisdags var jag på tennisprofilen. Vilken glädje det var att se 25 st elever i full action med sin sport.

Föräldrautbildning
Välbesökta föräldrautbildningspass har det varit. Ungefär 100 personer vid det första tillfället och 70 personer vid det andra. Vi har gått igenom vårt arbetssätt och föräldrarna har också fått arbeta praktiskt med några SO-uppgifter för att sätta sig in i elevernas arbetsgång. Mycket trevligt!

Betyg
I Sverige har det under lång tid pågått en debatt över hur man kan minska skillnaden på studieresultaten mellan elever med högskoleutbildade vårdnadshavare, och elever som har vårdnadshavare som inte har högskoleutbildning. De elever vars vårdnadshavare saknar högskoleutbildning presterar idag i genomsnitt markant sämre i skolan, vilket anses befästa och förstärka klyftorna mellan elever bosatta i Sverige.

Vi har under september månad fått glädjande nyheter från Skolverket. Vi är den skola i Örebro Län som har den minsta studieresultatsskillnaden i årskurs 9 mellan de här två elevgrupperna och är alltså bäst i såväl länet som i hela Kunskapsskolan på att jämna ut denna orättvisa. Detta är vi mycket stolta över!

Schema
Kolla gärna era barns Chromebook, på den skall det finnas ett påklistrat pappersschema. Detta underlättar när vi kollar upp att alla är där de skall vara.

Ett led i att stärka elevernas måluppfyllelse.

Eldrivna tvåhjulingar
Dessa börjar nu dyka upp på skolan. Företagen som hyr ut dem har en policy att endast de som fyllt 18 år får hyra och framföra deras tvåhjulingar. Vi kommer att följa deras policy. Vi kommer inte att tillåta eldrivna tvåhjulingar på skolan.

Liten agenda

PRAO
År nio har prao under v.43.

Tisdagar
Tennisprofil tisdagar klockan 08.00-09.00 i Backahallen. Bokad buss tillbaka till skolan.

Onsdagar/torsdagar 15.00-16.00
Fotbollsprofil i Idrottshuset från och med v45.

Nationella prov
V45 startar de muntliga nationella proven i svenska, matematik och engelska för år sex och nio. Proven sker löpande under november/december.

Utvecklingssamtal
År sex har utvecklingssamtal under vecka 42 & 43.

Under v42 ligger utvecklingssamtalen på förmiddagen och under v43 på eftermiddagen.

Höstlov v44

Pedagogiskt Kafé
Tisdag v47 klockan 18.00-19.30. Pedagogisk information från skolan.

Informationsmöte
Torsdag den 28 november klockan 18.00-20-00. För de som önskar söka till år sex hösten 2020.

Tisdagen den 10 december klockan 18.00-20.00. För de som önskar söka till år sex hösten 2020.

 

Hälsar er rektor
Mats

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.