Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Februari 2019

Hej!

En ny termin har startat och vi ser att arbetet fortskrider enligt plan. De nationella
proven i svenska för år sex är klara och har utfallit med goda resultat.

Åsikter från gamla elever
De nior som gick ut i våras har varit på skolan för sedvanlig pizzaträff. 61 elever kom
och jag har intervjuat alla om hur de ser tillbaka på tiden hos oss. Deras upplevelse
av hur de ligger till kunskapsmässigt i jämförelse med kamraterna som inte gått på
Kunskapsskolan, är en intressant fråga för mig. De upplever att de gått på en mycket
bra skola och har fått med sig värdefulla kunskaper och klarar därför sina
gymnasiestudier på en hög nivå. Framförallt påpekar de att matematikkunskaperna
är mycket bra. Det känns tryggt att höra att de kan sätta ord på sin utveckling och att
det är tydligt och klart med vad de bär med sig från åren på vår skola.

Statistik från Skolverket
Skolverket har precis släppt statistiken beträffande betyg i relation till resultaten i de
nationella proven. Det är mycket glädjande att se att våra resultat är bland de bästa i
länet. Differensen mellan betyg och nationella prov ligger i linje med varandra. Detta
betyder att vi har en hög kvalitet på vår undervisning och bedömningar görs som
stämmer överens med de krav vi har på oss att arbeta rättssäkert. Resultaten från
de nationella proven är från våren 2019 och våra elever i årskurs 9 gick ut med ett
genomsnittligt meritvärde på höga 252!

Vinterdag med spännande aktiviteter
Vi hade en mycket bra vinterdag med många spännande aktiviteter. Det blev ju inte
så mycket vinter då det inte fanns någon snö. Jag hade hand om skridskoåkningen
och vi hade väldigt trevligt tillsammans. Fantastiska elever vi har!!

Betygsprognos
Nu kommer vi att göra den sedvanliga vårliga betygsprognosen där vi följer upp
elevernas arbete. De elever som riskerar att inte nå målen för godkänt betyg
kommer att få vetskap om detta för att kunna ta tag i arbetet innan sommaren
kommer.

Hänt sedan förra rektorsbrevet

Enkäter
Varje år i mars månad görs en elevenkät och en föräldraenkät. Det är ca 100 frågor
som rör vårt arbete på skolan och elevernas och föräldrarnas upplevelse av arbetet.
Strax före jul gjorde vi den sedvanliga “minienkäten”. En enkät med frågor som
Elevrådet satt ihop. Det är fem frågor om arbetet på skolan såsom upplevelsen av
studiero och upplevelsen av kvaliteten på undervisningen. Resultaten från denna
“Minienkät” är de bästa vi haft och det bådar gott inför den stora enkäten som
kommer under vecka 10.

Matematikutbildning för föräldrar
Torsdag den 30 januari hade vi en uppskattad matematikutbildning för ca 50
vårdnadshavare där vi presenterade vårt arbete med matematikundervisningen.
Öppet Hus
Lördag den 18 januari klockan 10.00-14.00 var det öppet hus på skolan. Lektioner
genomfördes av år 8. Det var många intresserade besökare.

Liten agenda vt-2020

Elev- och föräldraenkät
Vecka 10

Betygsprognos utarbetas
Vecka 10-13

Nationella prov
Under vecka 11 har årskurs 9 nationella prov i svenska.

Studiedag
På torsdag vecka 12 har lektioner frm till kl 12.00. Sedan är det halv studiedag.

Ämnesprov
Vecka 13 har årskurs 9 ämnesprov i moderna språk.

Vecka 15 påsklov

Nationella prov
Vecka 17 har elevernaa i årskurs 9 nationellaa prov i engelska.

Halv studiedag
Onsdag vecka 18 har vi lektioner fram till kl 12.00. Sedan har eleverna studiedag.

Nationella prov
Vecka 19 har eleverna i årskurs 6 nationella prov i matematik och eleverna i årskurs 9 nationella prov i SO.

Nationella prov
Vecka 20 har eleverna i årskurs nationella prov i matematik.

Studiebesök
Vecka 22 gör elevernaa i årskurs 9 studiebesök på Sveriges riksdag.

Studiedag
Fredag veckaa 23.

Skolavslutning
Vecka 24 har vi skolavslutning i Stadsparken.

Hälsningar
Rektor
Mats

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.