Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Vi lever i en situation som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Allt som vi är vana vid ska vara “normalt” har ställts på ända. Alla har nu en mycket viktig uppgift att agera så förnuftigt som möjligt för att, inte enbart förhindra smittspridningen, utan också tänka lite längre på vilka konsekvenser allt agerande får för samhället i stort.

Vi på Kunskapsskolan har fattat beslutet att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och vi håller skolan öppen så länge myndigheterna inte kommer med nya direktiv.

Vi har planerat för vad som behöver göras om skolan stängs. Vi är väl rustade med vår digitala kunskapsportal. Eleverna förbereds för att kunna kommunicera hemifrån, vilket innebär att mycket av arbetet ska kunna fortgå utifrån den ordinarie studieplaneringen.

Alla elever som är hemma måste ta sitt ansvar och följa direktiven från skolan beträffande den studieplan som finns i Google Classroom samt det schema som kommer att presenteras om det blir en stängning. Om skolan stängs kommer det vidare information om hur det ska fungera. Blir det en stängning kommer jag att meddela alla vårdnadshavare via e-post.

Om skolan är öppen och elever är hemma är det viktigt att eleverna arbetar via Google Classroom för att inte tappa fart. Givetvis gäller detta om man känner sig så frisk att man orkar arbeta.

Det är i skrivande stund svårt och omöjligt att sia om den närmsta framtiden. Vi är inne i nationella provtider för år sex och nio och det finns ingen information för närvarande om hur vi ska tänka kring dem. De fortgår alltså som planerat.

Känner man sig lite hängig, har en förkylning, hosta och feber, stanna hemma! För att återgå till skolan ska man ha varit symtomfri i två dagar!

Jag har också positiva kommentarer från denna vecka! Under vecka 12 har jag haft förmånen att ha idrottslektioner med årskurs sex, sju och åtta. Jag är så stolt över våra elever och deras prestationer. Det är fantastiskt roligt att genomföra undervisning med era barn!

Mer information kommer!

Var rädda om varandra, tvätta händerna och fokusera på, så långt det går, att följa med i skolarbetet.

Hälsar er rektor
Mats

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.