Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Oktober 2020

Hej!

Nu har vi kommit en bit på väg läsåret 2020/2021.Det har varit en bra start på terminen. Det är lugnt och bra arbetsro.Sexorna har fått en bra introduktion till vårt arbetssätt och de arbetar nu utifrån individuella scheman. De är nyfikna, vetgiriga och de håller oss fullt sysselsatta med många frågor. Det är en mycket trevlig stämning på skolan och sexorna har kommit in bra i gemenskapen. Det kan ta lite tid att ta till sig allt hos oss som de inte varit vana vid under tidigare skolår. Det är arbetet med loggboken, strategier, veckomål, utvärderingar, personliga handledningssamtal, kommunikationspass och arbete i workshop som utgör verktygen hos oss. Det är verktyg som optimerar planeringen och genomförandet av arbetet. Vi ser att användandet av dessa verktyg gör skillnad och ökar kunskapsinhämtandet och höjer måluppfyllelsen. Det kan tyckas vara mycket att ta in, men det får också ta den tid som krävs. Vi ser hela år sex som ett inskolningsår hos oss.

Våra elever som lämnat oss efter år nio, klarar sina studier på gymnasiet med framgång. Jag har fortfarande kontakt med många av “våra” elever som nu går på gymnasiet, som vittnar om kvaliteten på den undervisning de fått hos oss. Detta känns otroligt stimulerande och driver oss till att hela tiden kämpa för elevernas kunskapsinhämtande och måluppfyllelse.

Vi följer givetvis direktiven från Folkhälsomyndigheten och detta innebär bland annat att vi håller de flesta möten via länk och tillträdet till våra lokaler gäller våra elever och de som arbetar på skolan.

Betygsprognos 1
Det är nu dags för betygsprognos. Vi gör en bedömning av hur eleverna ligger till kunskapsmässigt i relation till slutmålen i år nio. Vi gör också en bedömning av arbetsinsatsen hittills denna termin och de elever som riskerar att inte nå ett godkänt terminsbetyg får då en varning om detta. För er kännedom, en elev kan få ett icke godkänt terminsbetyg trots att hen inte betygsvarnats i prognosen vi gör nu. Detta kan bero på att ett kunskapsmål som vi arbetat med, efter att betygsprognosen gjorts, inte har uppnåtts. Efter höstlovet kommer eleverna att gå igenom betygsprognosen med sin handledare och eventuella betygsvarningar skrivs in i EDS.

Föräldrautbildning
På grund av direktiven från Folkhälsomyndigheten kan vi tyvärr inte genomföra de föräldrautbildningar vi brukar erbjuda, om vårt arbetssätt, under hösten. Vi arbetar nu med att ta fram YouTube klipp som informerar om vårt arbetssätt. Jag kommer via årskursernas veckobrev att meddela när dessa är färdiga. Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er för mer information.

Informationsmöten
Varje senhöst har vi informationsmöten där vi bjuder in blivande år sex för en presentation om vår skola. Dessa möten kan heller inte äga rum i höst. I början av november kommer det att finnas en informationsfilm från Kunskapsskolan Örebro på vår hemsida. Hänvisa gärna vänner och bekanta som är intresserade av Kunskapsskolan till vår hemsida där de både kan titta på filmen och få mer information om vår pedagogik.

PRAO
Prao för år nio kommer på grund av direktiven från Folkhälsomyndigheten att förändras.

Praovecka är vecka 43. Skolaktiviteter med arbetslivsanknytning kommer att genomföras måndag, onsdag och fredag på skolan. Studieuppgifter som ligger utanför skolan kommer att ske samma vecka tisdag och torsdag. Eleverna får information löpande. Mer info till er kommer i veckobreven. För år åtta är praon inställd denna termin.

Nationella prov vecka 47
Under vecka 47 kommer år sex och år nio att genomföra muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska. Proven genomförs i små grupper om 2-4 elever. All eventuell förberedelse inför nationella proven görs här på skolan. Eleverna kan inte på egen hand studera specifikt inför de här proven. Eventuell ledighet under denna vecka tillåts inte.

Chromebooks
Chromebooks är skolans egendom och skall användas för studier i skolan och hemma. För att underlätta för oss medarbetare och även för eleverna skall elevens schema finnas på datorns ovansida. Speciella plastfickor för att fästa schemat finns att få i vår reception. Hjälp oss gärna att kolla detta. Eventuella skador på datorerna skall ersättas av användaren. Alla elever har fått ett skyddande fodral att förvara datorn i.

Har ni frågor, tveka inte att höra av er!

Allt gott, hälsar er Rektor,
Mats Barlow

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.