Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 8 januari - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Januari 2021
Örebro 20210108

Information till alla elever och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Örebro
Som många av er säkert har sett så hade Folkhälsomyndigheten, regeringen och Skolverket en presskonferens igår där de meddelade att skolors huvudmän från och med måndag den 11/1 själva kan fatta beslut om distans- och fjärrundervisning för högstadieelever för att minska trängsel i skolan och kollektivtrafiken. Detta för att minska smittspridningen i samhället.

Med anledning av regelförändringen har vi på Kunskapsskolan Örebro fattat beslut om digital undervisning för alla elever under utvecklingssamtalsveckan. Med tanke på att utvecklingssamtalen sedan tidigare är planerade att genomföras digitalt under vecka 2, att eleverna under veckan endast ska gå i skolan halvdagar och att smittspridningen varit omfattande i Örebroregionen under julen, har vi fattat detta beslut. Att våra elever ska resa fram och tillbaka till skolan i kollektivtrafiken för korta skoldagar tycker inte vi är försvarbart i det läge vi är i idag. Anledningen till att vi fattat beslut om att detta skall gälla även elever i år sex, är att de också har digitala utvecklingssamtal och att lärarna då är upptagna med samtalen. Jag har även varit i kontakt med regionens smittskydd som ansåg att vår plan var bra utifrån det smittläge regionen befinner sig i.

Alla elever börjar med en digital basgruppssamling på måndag klockan 09.30. Där kommer all information om hur undervisningen kommer att bedrivas att presenteras. Eleverna kommer på måndag att få instruktioner om hur de ska förbereda sina utvecklingssamtal.

Från och med tisdag klockan 09.30 skall eleverna följa sitt schema och vara uppkopplade mot Kunskapsporten vid varje pass. Lärarna är tillgängliga digitalt på alla pass enligt schema som presenteras på måndag morgon.

Det kommer att finnas matlådor att hämta klockan 12.00 varje dag. Matlådorna hämtas utanför ingången till skolan. På måndag morgon vill vi också att eleverna meddelar om matlåda önskas, detta för att vi ska kunna beställa rätt mängd mat varje dag. Om inga andra direktiv kommer att presenteras, planerar vi för att undervisning på skolan kommer att starta onsdag den 20 januari klockan 09.30. Skolan är då öppen från och med 08.00.

Med hopp om förståelse för den allvarliga situationen i samhället och vårt beslut att starta terminen med digital undervisning,

Hälsar
Mats Barlow
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.