Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 15 januari - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Örebro 20210115

Då har vi kört en vecka med fjärrundervisning. Alla rapporter jag fått från både medarbetare och elever är att det fungerat relativt väl. Vi märker att det går bättre och bättre ju mer vana eleverna blir med arbetet via mikrofon och kamera. Det känns som att eleverna har tagit sitt ansvar och det blir man stolt och glad över! En lärorik period blir det också. Det verkar som att många uppskattar arbetet i skolan mer när man nu kan jämföra med arbete hemma!

Efter samtal med smittskyddsläkare i Örebro har jag fattat följande beslut om kommande undervisning.

Eleverna skall vara i skolan, det är givetvis målsättningen. Smittspridningen bland elever är fortfarande under kontroll i regionen. Vi skall försöka att hålla smittspridningen nere genom att minska resor med kollektivtrafiken, minska trängsel, hålla avstånd, tvätta händerna och använda handsprit. Vårt beslut att alla elever arbetar hemma gäller fram till och med den 19 januari, då utvecklingssamtalen är avklarade. Från och med den 20 januari skall alla elever i år sex vara i skolan. År 7-9 fortsätter med fjärrundervisning veckan ut, till och med fredag den 22 januari.

Elever som behöver arbeta på skolan även de dagar årskursen har fjärrundervisning är välkomna till skolan, detta gäller både om eleven har behov av särskilt stöd eller om eleven av andra anledningar inte har möjlighet att delta i undervisningen hemifrån. Om det finns behov av att vara på skolan kan elev eller vårdnadshavare kontakta handledaren så löser vi situationen.

Från och med måndag den 25 januari kommer vi att öppna upp skolan för alla elever enligt följande schema:


År 6

År 7

År 8

År 9

Måndag

Skolan

Distans

Skolan

Skolan

Tisdag

Skolan

Skolan

Distans

Distans

Onsdag

Skolan

Distans

Skolan

Skolan

Torsdag

Skolan

Skolan

Distans

Skolan

Fredag

Skolan

Skolan

Skolan

Distans


Det innebär att vi kommer att reducera antalet elever med ca 100 per dag, vilket är i enlighet med smittskyddsläkarens rekommendationer.

Ny information kommer under vecka 4, om vad som gäller från och med den 1 februari.

Med hopp om fortsatt gott samarbete, hälsar
Mats Barlow
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.