Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 27 januari - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Efter samtal med smittskyddsläkare i Örebro och kommunens beslut om distansundervisning under vecka 5, har jag tillsammans med vår huvudman fattat beslut om att Kunskapsskolan Örebro kommer att arbeta efter denna veckas schema även under vecka 5. Med hopp om att öppna upp med full elevstyrka på skolan från och med måndag vecka 6. Under nästa vecka, vecka 5, får vi möjlighet att se konsekvenserna av det utökade elevantalet och om det har ökat smittspridningen på skolan. Om läget visar sig lugnt och stabilt kommer vi att öppna upp för alla elever måndag vecka 6.

Elever som behöver arbeta på skolan även de dagar årskursen har fjärrundervisning är välkomna till skolan, detta gäller både om eleven har behov av särskilt stöd eller om eleven av andra anledningar inte har möjlighet att delta i undervisningen hemifrån. Om det finns behov av att vara på skolan kan elev eller vårdnadshavare kontakta handledaren så löser vi situationen.

Följande schema gäller även för vecka 5. Meddela om det blir någon förändring gällande önskemål om matlådor.


År 6

År 7

År 8

År 9

Måndag

Skolan

Distans

Skolan

Skolan

Tisdag

Skolan

Skolan

Distans

Distans

Onsdag

Skolan

Distans

Skolan

Skolan

Torsdag

Skolan

Skolan

Distans

Skolan

Fredag

Skolan

Skolan

Skolan

Distans


Det innebär att vi kommer att reducera antalet elever med ca 100 per dag, vilket är i enlighet med smittskyddsläkarens rekommendationer.

Ny information kommer under vecka 5, om vad som gäller från och med den 8 februari.

Med hopp om fortsatt gott samarbete, hälsar
Mats Barlow
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.