Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 4 februari - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Februari 2021

Efter samtal med smittskyddsläkare i Örebro har jag, tillsammans med vår huvudman, fattat beslutet att öppna upp skolan för närundervisning för samtliga elever alla dagar i veckan, från och med måndag den 8 februari. Smittskyddsläkarna i regionen gör bedömningen att smittläget nu ser ut på ett sådant sätt att de inte längre rekommenderar distansundervisning. Kommunen har fattat samma beslut och öppnar också upp sina skolor för alla elever från och med måndag.

Tala gärna med era barn om att ta det personliga ansvaret och följa de direktiv som fortfarande gäller!

Några saker som är särskilt viktiga att tänka på är att det högst får vara fyra elever per bord i zonerna, max tre per bord i matsalen, att alla måste försöka hålla avstånd till varandra, att vi tvättar händerna och använder handsprit.

Jag hoppas att nästa rektorsbrev kommer att innehålla annan information än beslut kring Covid-19.

Med hopp om fortsatt god hälsa!
Mats Barlow
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.